Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Centrum Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie naboru uczestników/czek w szkoleniu Edukacja Liderów Ekonomii Społecznej

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Szkoła Animacji Społecznej (SAS) ogłasza nabór uczestników/czek do udziału w szkoleniu Edukacja Liderów Ekonomii Społecznej (ELES)w ramach projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” realizowanego przez Partnerstwo:
czytaj dalej...>>

Rozpoczęcie realizacji projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” wraz z pięcioma partnerami: Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszeniem Szkoła Animacji Społecznej, Stowarzyszeniem Wydawniczym Barki, fundacją Correctio Civitas oraz Stowarzyszeniem ETAP rozpoczęła realizację projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”. Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.2.2.).
czytaj dalej...>>

Bezpłatne szkolenie z zasad korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych

Bezpłatne szkolenie z zasad korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza przedsiębiorców społecznych z Wielkopolski na szkolenie połączone z warsztatami pn.: „Zasady korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych”

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:
czytaj dalej...>>

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne,  to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania  zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowane nadwyżki zysku inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne.
czytaj dalej...>>

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia  dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.

czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne za pomocą środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje społeczne. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Niniejszy poradnik jest próbą zestawienia i usystematyzowania najważniejszych informacji z zakresu spółdzielczości socjalnej. Zebrane w nim informacje mają przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z - młodą jeszcze w naszym kraju - formą, łączącą w sobie funkcje społeczne, ekonomiczne i gospodarcze, jaką stanowią spółdzielnie socjalne. Znajdą tu Państwo nie tylko zbiór definicji i ogólnych wiadomości, ale przede wszystkim informacje, jak założyć i zarejestrować spółdzielnię socjalną.
czytaj dalej...>>

Biuletyn Ekonomia Społeczna

Biuletyn Ekonomia Społeczna

W Polsce inicjatywy ekonomii społecznej są stosunkowo młodym fenomenem, chociaż niektóre środowiska organizacji pozarządowych realizowały modelowe programy oparte na wzajemności, współodpowiedzialności i aktywności już od 1989 roku.

Poważny wkład w rozwój ekonomii społecznej w Polsce miały programy, realizowane przez Fundację Barka w latach 1989-2009. W pierwszym etapie były to wypracowywane modele funkcjonowania:
czytaj dalej...>>

Sprawozdanie z konferencji: "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich"

Konferencja "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich"

W czwartek, 16 września 2010 w siedzibie Szkoły „Barki” odbyła się II część konferencji: "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich". Konferencję otworzyła Pani Barbara Sadowska. Prezes Fundacji Barka Pan Tomasz Sadowski omówił rolę Centrum Ekonomii Społecznej i Targów Przedsiębiorczości Społecznej dla rozwoju regionu wielkopolskiego. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty działania i metodologii pracy CES-u w Poznaniu, realizowanego ze środków POKL 7.2.2.
czytaj dalej...>>

Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Poznańskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej odbyły się w dniach od 18 do 19 października 2010 roku w ramach IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
czytaj dalej...>>