Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Centrum Ekonomii Społecznej

Przestarzałe prawo utrudnia rozwój spółdzielniom pracy

 

Spółdzielnie pracy wytwarzają ok. 2-3 proc. PKB i zatrudniają ok. 300 tys. osób. Ich rozwój hamuje jednak prawo, niedostosowane do realiów gospodarczych - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski.

Według informacji przedstawionych przez KPP, w Polsce istnieje ok. 14 tys. spółdzielni, z czego ok. 700 to spółdzielnie pracy zrzeszające ok. 10 mln członków i zatrudniające ok. 300 tys. osób.
czytaj dalej...>>

Otoczenie ekonomii społecznej

W nowy opracowaniu Fundacji Barka "Otoczenie ekonomii społecznej" pod redakcją Barbary Sadowskiej czytamy między innymi:

"W Polsce inicjatywy ekonomii społecznej są stosunkowo młodym fenomenem, chociaż niektóre środowiska organizacji pozarządowych realizowały modelowe programy oparte na wzajemności, współodpowiedzialności i aktywności już od 1989 roku.
czytaj dalej...>>

Szkolenie grupy kandydatów do pracy w Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Barkę UK w Londynie

Podsumowanie tygodnia

15 marca 7-osobowa grupa kandydatów do pracy w Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Barkę UK w Londynie rozpoczęła 3-tygodniowe szkolenie w Fundacji Barka oraz w Sieci Barki w Polsce. 
czytaj dalej...>>

Zaproszenie do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka uprzejmie zaprasza gminy do tworzenia partnerstw lokalnych, w ramach realizacji projektu 1.19. – „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji priorytetu zatrudnienie i integracja społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna w Odolanowie

Odolanów prekursorem na terenie powiatu ostrowskiego

Powstanie pierwsza spółdzielnia socjalna ? Odolanów prekursorem na terenie powiatu ostrowskiego
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka" w Czarnkowie

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka

Prace z grupa incjatywną spółdzielni socjalnej Opiekunka rozpoczęły się w połowie 2009r. Na początku praca polegała na zbudowaniu partnertswa lokalnego pomiędzy MOPS-em, GOPS-em, Burmistrzem, Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Opiekunowie MOPS-u postanwili pomóc osobom długotrawale bezrobotnym poprzez reintegrację zawodową. Została powołana grupa inicjatywna spółdzilni socjalnej. Praca polegała na spotkaniach z członkiniami grupy założycielskiej. Na początku odbyło się szkolenie uświadamiające na czym polega działaność spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

Modelowa farma eko i proklimatyczna w Chudobczycach gmina Kwilcz

Projekt modelowej farmy eko i pro-klimatycznej przygotowywany jest w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wśród partnerów znajdują się organizacje, instytucje publiczne i osoby prywatne, m.in.
czytaj dalej...>>

Studium przypadku spółdzielni socjalnej „Piramida”

 

Jeszcze przed uruchomieniem CIS-u, partnerzy podjęli wysiłki, aby we współpracy z MOPS i GOPS dokonać rekrutacji osób bezrobotnych, długotrwałych klientów pomocy społecznej na kandydatów do założenia spółdzielni socjalnych. MOPS realizował projekt systemowy, w którym przeszkolonych zostało ok. piętnastu osób w zakresie usług budowlanych oraz w zakresie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Spośród tych osób wytypowni zostali przyszli przedsiębiorcy społeczni do założenia dwóch spółdzielni socjalnych. 
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia socjalna „OGRO - BUD"

Spółdzielnia Socjalna OGRO-BUD (od lewej: Marek Gawarecki, Franciszek Sammler, Dorota Schneider, Piotr Kałużny, Piotr Zawiasa)

Grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej zaczęła regularnie spotykać się z ramienia Centrum Ekonomii Społecznej od sierpnia 2009 r. Początkowo tworzyło ją sześć osób uczęszczających na zajęcia warsztatu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP Z upływem czasu jednak grupa zmniejszyła się do czterech osób, co uniemożliwiało założenie spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna Kram

Ekonomia społeczna po wielkopolsku

Kolejny z odcinków cyklu "Ekonomia społeczna po wielkopolsku" wyemitowany przez TVP3 Poznań w dniu 31.01.2010 o tytule "Pociąg do życia"  ukazuje koleje powstania i działania Spółdzielni Socjalnej Kram.
czytaj dalej...>>