Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Centrum Ekonomii Społecznej

Akty prawne dotyczące spółdzielni socjalnych

Poniżej znajdą Państwo aktualne akty prawne dotyczące spółdzielni socjalnych.
 

Co dalej po CIS ? Ewoluja na przykładzie

Kolejny z odcinków cyklu "Ekonomia społeczna po wielkopolsku" wyemitowany przez TVP3 Poznań w dniu 14.06.2009 ukazuje ewolucje uczestników Centrum Integracji Społecznej do grupy inicjatywnej Spóldzielni Społecznej.

 

 

 

Co dalej po CIS ? Ekonomia społeczna w praktyce

Polecamy prezentacje "Co dalej po CIS ? Ekonomia społeczna w praktyce"czytaj dalej...>>

Spółdzielnie socjalne - studium przypadku

Spoldzielnie Socjalne - studium

Projekt „Ekonomia Społeczna w Praktyce” był realizowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju złożone z 14 partnerów.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Społeczna "Przystań"

Ekonomia społeczna po wielkopolsku

Kolejny drugi już z odcinków cyklu "Ekonomia społeczna po wielkopolsku" wyemitowany przez TVP3 Poznań w dniu 07.12.2008 ukazuje koleje powstania i działania Spółdzielni Społecznej "Przystań".
czytaj dalej...>>

System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce

Mechanizm budowania partnerstwa lokalnego polega na skupieniu ważnych na danym terenie partnerów, wokół nowych sposobów rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Na mechanizm ten składa się opis drogi prowadzący do zmiany statusu osób z grup bezrobotnych i marginalizowanych:
czytaj dalej...>>

Co to jest Spółdzielnia Socjalna ?

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.
czytaj dalej...>>

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

Projekt „Ekonomia społeczna w praktyce” wpisuje się w europejską Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, od 2004 r. wdrażaną także w Polsce. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL odbywa się przez opracowanie i sprawdzanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Nadrzędnym celem EQUAL jest inicjowanie zmian sposobów udzielania pomocy grupom dyskryminowanym na rynku pracy. Projektodawcami PIW EQUAL są Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). 
czytaj dalej...>>

Publikacja "Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce"

Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce

W trakcie trwania projektu "Ekonomia Społeczna w Praktyce" realizowanego w ramach Inicjatywy Wsóplnotowej Equel powstało 6 lokalnych partnerstw, w ramach których doszło do utworzenia 22 nowych stowarzyszeń. W większości - to stowarzyszenia mieszkańców wsi, którzy postanowili "wziąć sprawy w swoje ręce", ale kilka nowych organizacji wyrosło także w mieście - m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Darzybór. To duży krok w budowaniu nowego, aktywnego i solidnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do lektury
czytaj dalej...>>

Barka - Ekonomia Społeczna w praktyce

Poniżej znajdą Państwo prezentację Barka - Ekonomia Społeczna w praktyce przedstawioną podczas spotkania w Zielonej Górze w dniu 25 listopada 2008 roku przez Tomasza Sadowskiego.czytaj dalej...>>