Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Centrum Integracji Społecznej

Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

W dzisiejszym dodatku informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej (13 grudnia 2010 nr 5 (21)/2010) w artykule "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej" czytamy:

Rozwijane obecnie w Polsce działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej określane są różnymi nazwami: gospodarka społeczna, ekonomia społeczna czy solidarna. Działania te nawiązują do Konstytucji RP, gdzie w rozdziale 20 została zapisana zasada „o społecznej gospodarce rynkowej" jako podstawie do kształtowania ustroju Rzeczypospolitej.
czytaj dalej...>>

Warsztaty

Stolarnia

Praca na warsztacie to podstawowa część programu Centrum Integracji w jakich bierze udział uczestnik. Zajęcia na warsztatach mają charakter doskonalący posiadane umiejętności oraz dający okazję zdobycia nowych. Uczestnicząc codziennie w czterogodzinnych zajęciach student uczy się rygorów podobnych jak w normalnej firmie, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, współpracy. Zdobywając nową wiedzę i widząc wyniki swojej pracy podnosi samoocenę.
czytaj dalej...>>

Przekaż 1% podatku dla Szkoły Barki

Warsztat Krawiecki

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” zajmuje się programami aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne i niepełnosprawnych). Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego w związku z czym możecie Państwo przekazać na rzecz naszej organizacji darowiznę stanowiącą 1% podatku. Niezależnie od wpłaty 1% podatku, każdy podatnik może przekazać na rzecz Stowarzyszenia dodatkowe darowizny, odliczając od podstawy opodatkowania:
czytaj dalej...>>

Zajęcia w Centrum Integracji

umowaUczestnictwo w Programie Indywidualnego Rozwoju rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy. W naszym Centrum na  Zawadach nowi uczestnicy zapraszani są wszyscy razem na spotkanie. Zwykle odbywa się ono w ostatni dzień miesiąca poprzedzjącego pierwszy miesiąc rozpoczęcia. Na tym pierwszym spotkaniu otrzymują kompleksowe informacje na temat Centrum, programów zajęć, zasad i regulaminów panujących w naszej instytucji. Poznają instruktorów i pracowników.
czytaj dalej...>>

Zasady Uczestnictwa

Uczestnikiem może być mieszkaniec powiatu poznańskiego, który otrzyma skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od swego miejsca zamieszkania.  

Nie ma egzaminów, każdy z kandydatów musi odbyć rozmowę:
czytaj dalej...>>

Apel Barbary Sadowskiej

Wspólny posiłek

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele i Współpracownicy,
czytaj dalej...>>

Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu

Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu jest nowatorskim programem reintegracji społecznej i zawodowej - jest pierwszą w Polsce instytucją tego typu. Bazuje na 70-letnim doświadczeniu Szkoły im. H. Ch. Kofoeda z Danii oraz na 15-letnim doświadczeniu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.
czytaj dalej...>>