Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Działania legislacyjne

Barka jednym z przykładów innowacji społecznych Europy

Social Innovation

Zapraszamy do lektury publikacji „Innowacja Społeczna – priorytet europejski”. Jest to wybór najciekawszych praktyk europejskich z zakresu przedsiębiorczości i innowacji społecznych. We wstępie do niniejszej publikacji, jej autorzy ( Heinz K. Becker, Członek Parlamentu Europejskiego oraz dr Florian Pomper, Caritas Wiedeń) piszą:  
czytaj dalej...>>

Szczyt Młodych Globalnych Liderów w Birmie

Młodzi liderzy Birma 2013

Ewa Sadowska, przedstawiciel Barki UK wzięła udział w szczycie Młodych Globalnych Liderów i Światowym Forum Ekonomicznym na temat Azji Wschodniej odbywającym się w Yangon i Naypytaw w Birmie, w dn. 2 - 7 czerwca br.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 młodych globalnych liderów z 70 krajów świata. 
czytaj dalej...>>

Działania Fundacji Barka wyróżnione w Brukseli

Reves Award

Działania Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w zakresie tworzenia samowystarczalnych wspólnot dla usamodzielnienia osób z różnymi problemami społecznymi zostały przedstawione na arenie międzynarodowej, w Brukseli, podczas spotkania sieci REVES. Wraz z Fundacją Barka swoje działania prezentowały również inne, zainspirowane przez Barkę partnerstwa: partnerstwo powiatu jarosławskiego, ziemi czarnkowsko – trzcianeckiej, gminy Lwówek, irlandzkie partnerstwo Barki IE oraz brytyjskie partnerstwo Barki UK. 
czytaj dalej...>>

Priorytety Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

Osiągnięcie celów Programu będzie możliwe dzięki realizacji działań mieszczących się w ramach pięciu kluczowych priorytetów oraz osiemnastu kierunków interwencji publicznej. Priorytety, jak i kierunki, zostały określone na podstawie analizy celów, które mają realizować, oraz zidentyfikowanych potrzeb ekonomii społecznej.
czytaj dalej...>>

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dokumenty

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju.
czytaj dalej...>>

Wytyczne MPiPS do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej

Pismo z MPiPS

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie - Warszawa, 2011 r
czytaj dalej...>>

The Guardian o szansach społecznej gospodarki w Polsce

The Guardian o polskiej ekonomii społecznej

Brytyjski dziennik The Guardian umieścił w swoim internetowym wydaniu artykuł o szansach społecznej gospodarki w Polsce. Autor artykułu Claudia Cahalane, przybliża czytelnikom ekonomię społecznej w naszym kraju. Polecamy lekturę artykułu w internetowym wydaniu The Guardian.

 


 
czytaj dalej...>>

Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

W dzisiejszym dodatku informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej (13 grudnia 2010 nr 5 (21)/2010) w artykule "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej" czytamy:

Rozwijane obecnie w Polsce działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej określane są różnymi nazwami: gospodarka społeczna, ekonomia społeczna czy solidarna. Działania te nawiązują do Konstytucji RP, gdzie w rozdziale 20 została zapisana zasada „o społecznej gospodarce rynkowej" jako podstawie do kształtowania ustroju Rzeczypospolitej.
czytaj dalej...>>

Gazeta Wyborcza: "Prezydent chce wychowywać społeczny margines"

Kontenery rozwiązaniem problemu marginesu

W dniu 05.07.2010 ukazał się w Gazecie Wyborczej Poznań wywiad z Tomaszem Sadowskim o tytule "Prezydent chce wychowywać społeczny margines". Rozmawiała Pani Maria Bielicka.
czytaj dalej...>>

Barka w projekcie Work Integration Social Enterprises

Fundacja Barka uczestniczyła jako partner w projekcie: Work Integration Social Enterprises w ramach programu PROGRESS (2007-2013).

czytaj dalej...>>