Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Staż w Centrach Integracji Społecznej

Staż w Centrach Integracji Społecznej

W dniach 27-31.03.2011 zorganizowany został w ramach projektu 1.19 staż w Centrach Integracji Społecznej w Wielkopolsce. Sześć osób reprezentujących partnerstwa lokalne budowane przez Fundację Barka w Odolanowie, Białogardzie i Częstochowie przyjechało uczyć się jak prowadzić Centrum Integracji. Uczestnicy odbyli staż w CISach poznańskich , w Kwilczu, Chudobczycach i Gębiczynie.

 

Ekonomia społeczna w Odolanowie

Ekonomia Społeczna w Odolanowie

Na stronie www Urzędu i Miasta Odolanów czytamy: "10 lutego w ODK z inicjatywy Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącą zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Barbarą Sadowską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się p. Hanna Kornacka – Pawlak, Dyrektor PUP w Ostrowie Wlkp., p. Danuta Zdeb Kierownik MGOPS w Odolanowie oraz członkowie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT” w Odolanowie, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Ewa Dziubka, radni i lokalni przedsiębiorcy.
czytaj dalej...>>

Partnerstwa lokalne na rzecz Ekonomii Solidarnej

Partnerstwa lokalne na rzecz Ekonomii Solidarnej
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”  w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” buduje partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii solidarnej w środowiskach lokalnych w całej Polsce. Fundacja Barka ma za zadanie zbudować 50 takich partnerstw  w całej Polsce.

czytaj dalej...>>

Spotkanie partnerstw lokalnych w Pyrzycach i w Goleniowie

Spotkanie partnerstw lokalnych w Pyrzycach i w Goleniowie

W dniu 26 stycznia 2010 roku odbyły się kolejne spotkania partnerstw lokalnych w Pyrzycach i w Goleniowie. Spotkania dotyczyły zasad funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. O praktycznych i teoretycznych aspektach Centrum opowiedział Marcin Sadowski, dyrektor największego CIS-u w Poznaniu. Partnerzy w Pyrzycach są przekonani o konieczności założenia CISu, partnerzy w Goleniowie zastanawiają się jaka forma CISu – powiatowa czy gminna byłaby lepsza dla społeczności lokalnej. Kolejne spotkania w obu miejscach odbędą się za dwa tygodnie. 
czytaj dalej...>>

Partnerstwa lokalne w województwie podkarpackim

Partnerstwa lokalne w województwie podkarpackim.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka przyjmuje zgłoszenia gmin i powiatów z województwa podkarpackiego  chętnych do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej. Budowanie partnerstw lokalnych będzie okazją do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy we wspólnocie lokalnej, pomoże w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
czytaj dalej...>>

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Zespół projektowy programu systemowego 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomi społecznej” ogłasza konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej, które odbędzie się w Poznaniu w terminie między 18-19 października.
czytaj dalej...>>

Bezpłatne Studia Podyplomowe - Ekonomia Społeczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - jeden z partnerów Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka wspólnie realizowanego projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" - ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna. 
czytaj dalej...>>

Kwalifikacja gmin i powiatów w województwie zachodniopomorskim w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

Partnerstwa lokalne w województwie zachodniopomorskim

Do budowania partnerstw lokalnych w województwie zachodniopomorskim zostało zakwalifikowanych 5 gmin i powiatów: Białogard, Goleniów, Kamień Pomorski, Pyrzyce i Złocieniec. Realizacja działań rozpocznie się już w połowie czerwca 2010 roku. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Białogardzie. 

Gminy i powiaty, które nie zostały zakwalifikowane do projektu nie będą indywidualnie informowane przez Fundację Barka o rezultacie naboru. 

Szczegółowych informacji udziela: 
czytaj dalej...>>

Partnerstwa lokalne w województwie lubuskim i wielkopolskim

 Partnerstwa lokalne w województwie lubuskim i wielkopolskim

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka przyjmuje zgłoszenia gmin i powiatów z województwa lubuskiego i wielkopolskiego chętnych do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej. Budowanie partnerstw lokalnych będzie okazją do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy we wspólnocie lokalnej, pomoże w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
czytaj dalej...>>