Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Partnerstwa lokalne w województwie zachodniopomorskim

Partnerstwa lokalne w województwie zachodniopomorskim

Jeszcze do końca maja Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka przyjmuje zgłoszenia gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego chętnych do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej. Budowanie partnerstw lokalnych będzie okazją do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy we wspólnocie lokalnej, pomoże w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
czytaj dalej...>>

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES)

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES) to przedsięwzięcie prestiżowe, w realizację którego zaangażowane są instytucje o wieloletnim doświadczeniu w zakresie ekonomii społecznej. Jest to pierwsza inicjatywa zorientowana na wszechstronny rozwój ww. sektora, której rezultatem ma być wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej.
czytaj dalej...>>