Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Realizacja działań systemowych

Wytyczne MPiPS do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej

Pismo z MPiPS

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie - Warszawa, 2011 r
czytaj dalej...>>

GW: Winda ruszyła w dół

Rabusie w sklepie we wschodnim Londynie, 8.08.2011 Fot. Olivia Harris-REUTERS

Gazeta Wyborcza 
20-21 sierpnia 2011

Rozruchy w Anglii to próba powiedzenia: „My tu jeszcze jesteśmy!". To nie demonstracja polityczna, lecz walka o życie - nie o materialny byt, tylko o miejsce w społeczeństwie - Wilhelm Heitmeyer
czytaj dalej...>>

„Przemiany demokratyczne w Tunezji a doświadczenia polskie”

 Protesty przeciw prezydentowi Tunezji (fot. PAP / EPA/LUCAS DOLEGA)

„Przemiany demokratyczne w Tunezji a doświadczenia polskie”

Międzynarodowe Seminarium. 27 lipca 2011 roku
Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5, Warszawa

Otwarcie konferencji:

  • dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych 
  • Elżbieta Krawczyk, Stowarzyszenie ARABIA.pl 
  • Justyna Janiszewska, Fundacja Edukacja dla Demokracji

 
czytaj dalej...>>

Letnie Seminarium Akademii Solidarności

Letnie Seminarium Akademii Solidarności

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono są organizatorami Letniego Seminarium Akademii Solidarności, które odbędzie się 10 sierpnia w Chudobczycach, oraz 11 sierpnia w Pniewach.

Letnie Seminarium jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem, realizowanym w celu wprowadzenia w życie Karty Solidarności – ustanowionej 10 czerwca 2009 roku dla rozwijania i upowszechniania nowoczesnych metod działalności społecznej oraz zarządzania w strukturach samorządu terytorialnego.
czytaj dalej...>>

Akcja 'Dni Tradycyjnej Wsi. Dosyć niszczenia żywności przez korporacje! STOP GMO".

Julian Rose i Jadwiga Łopata o zagrożeniach wobec polskiego rolnictwa

Walczmy nie dopuszczając do upraw GMO które wkrótce zmienią nasze wsie w pustynne monokultury a my będziemy skazani tylko na żywność z GMO ! W ramach akcji można przeprowadzać: 
czytaj dalej...>>

Wywiad z Ewą Sadowską w socialinnovationeurope.eu

Social Innovation Europe

Na portalu internetowym Social Innovation Europe, zajmującym się tematem szeroko pojętych innowacji w Europie w różnych dziedzinach, na głównej stronie (!) znalazł się wywiad z Ewą Sadowską.  

"Rozwój Kapitału Ludzkiego 

Connor Friesen rozmawia z Ewą Sadowską z Barki UK
czytaj dalej...>>

Światowe Forum Ekonomiczne w Wiedniu z udziałem przedstawicieli Fundacji Barka

Światowe Forum Ekonomiczne

W dniach 8-9 czerwca 2011 w Wiedniu odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne Europy i Azji Centralnej. W tym roku po raz kolejny w obradach wezmą udział przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka:
czytaj dalej...>>

Międzynarodowe Forum Regionalnych Inicjatyw Społecznych w Sienie

Międzynarodowe Forum Regionalnych Inicjatyw Społecznych w Sienie

W dniach 16-17 czerwca 2011 odbędzie się w Sienie, we Włoszech, Międzynarodowe Forum Regionalnych Inicjatyw Społecznych, organizowane przez ForTeS – Fundację ‘Szkoła dla Trzeciego Sektora’ – i  REVES– Europejską Sieć Miast i Regionów Na Rzecz Gospodarki Społecznej. Uczestnicy forum zastanowią się nad sposobami jak najpełniej wykorzystać potencjał regionalnych inicjatyw społecznych, aby wzmocnić spójność społeczną poprzez poprawę życia wszystkich mieszkańców. 
czytaj dalej...>>

Forum Debaty Publicznej dotyczące problematyki społeczeństwa obywatelskiego

Forum Debaty Publicznej dotyczące problematyki społeczeństwa obywatelskiego

W poniedziałek 9 maja 2011r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie drugie spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej dotyczące problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Forum jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zadaniem forum jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które doprowadzą do modernizacji Polski. Forum obejmuje w swoim zakresie następujące tematy:
czytaj dalej...>>