Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Aktualności

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych (3/2013/GSWB)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny). Oferta nr 1/2013/GSWB

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny) w ramach projektu "Tworzenie i  rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB z dnia 24.01.2013r.
czytaj dalej...>>

Kosiniak-Kamysz apeluje o wsparcie akcji liczenia osób bezdomnych

Bezdomność

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o wsparcie służb i poinformowanie ich o miejscach przebywania bezdomnych. W nocy z czwartku na piątek w całym kraju odbędzie się akcja liczenia tych osób.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych)

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny)w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Podręcznik streetworkera

Podręcznik streetworkera

Misją streetworkingu jest tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem, pozwalająceg osobie bezdomnej przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzyć dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego, podejmowaną w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia.
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem, nr 11/2012/GSWB

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa 2-5.12.2012 rok, organizowanej w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 11/2012/GSWB z dnia 05.11.2012r. (wraz z późniejszą zmianą z dn.08.11.2012r.).
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej w ramach organizacji seminarium w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 10/2012/GSWB z dnia 24.10.2012r.

 

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy."

 

Zmiana zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem

Konkurs ofert Sieć Barki

Zmiana zapytania ofertowego nr 11/2012/GSWB na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa.

Pragniemy Państwa poinformować o następujących zmianach w w/w zapytaniu:

  1. Zmiana terminu na 02-05.2012r.
  2. Zmiana liczby uczestników na 11.

W związku ze zmianą realizacji przedmiotu zamówienia czas spływu ofert zostaje wydłużony do dnia 21.11.2012 roku.
czytaj dalej...>>