Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

O Sieci

Konferencja Regionalna Otwierająca Konkurs na pilotaż

Standardy w Pomocy - LOGO

24 lutego w Poznaniu odbędzie się konferencja otwierające otwierająca konkurs na pilotaż.
 
Celem spotkania jest przekazanie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy na realizację działąń w ramach projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" zadanie nr 4 - opracowanie "Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB).
 
czytaj dalej...>>

Historia powstania

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń  i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W dniu 10 lutego 2004 odbyło się w szkole Barki przy ul. Świętego Wincentego 6/9 w Poznaniu spotkanie 14 organizacji pozarządowych, którego celem było określenie obszarów współpracy. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa.
czytaj dalej...>>

Kontakt

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

 

Telefon: 61 6682 305
Telefon komórkowy 695 338 999
Email: siecbarki@barka.org.pl

 

 

.