Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia Socjalna "Pod Kasztanami"

Spółdzielnia Socjalna "Pod Kasztanami"

Spółdzielnia socjalna jest szansą na odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz stworzenia miejsc pracy. Głównym czynnikiem jaki zachęcił członków do założenia spółdzielni socjalnej jest zapotrzebowanie na rynku na usługi, które zostały wybrane. Drugim aspektem, który skłonił do podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni jest projekt realizowany przez firmę 4C we współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka pn.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna "PIĄTKA"

Spółdzielnia Socjalna "PIĄTKA"

Przesłankami, które skłoniły naszą grupę do chęci tworzenia  Spółdzielni Socjalnej był brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy jak i chęć stabilizacji sytuacji życiowej. Kierowała nami również chęć rozwoju osobistego oraz potrzeba pomocy dla innych osób, które nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji gospodarczej. Wnikliwa obserwacja lokalnego rynku tj. miast i gmin Borne Sulinowo oraz Wałcz doprowadziły nas do postanowienia o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „PIĄTKA” z siedzibą w Bornym Sulinowie.
czytaj dalej...>>

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „DOBRZANKA”

WSS „DOBRZANKA” to spółdzielnia, którą tworzy 6 osób. Podstawową działalnością będzie Bar 4GRAMY oraz usługi sprzątania. Gmina Dobrzany jest gminą wiejsko-miejską. Na jej terenie nie funkcjonuje żadna restauracja-bar świadczący usługi gastronomiczne. Nie ma miejsca, w którym można zorganizować rodzinne spotkanie, czy imprezę oraz miejsca, w którym można spotkać się ze znajomymi i miło spędzić czas.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna „KRĘGIEL”

Spółdzielnia Socjalna „KRĘGIEL” prowadzić będzie  Centrum Rozrywki Odyseja 2001 w skład którego wchodzi:                                           
czytaj dalej...>>

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Omega

Spotkanie Założycielskie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Omega

Grupa inicjatywna składa się z 5 osób zagrożonych wykluczeniem. Są to osoby zamieszkałe w terenie wiejskim, w gminie Przybiernów. Aktywizacja zawodowa przez zawiązanie spółdzielni socjalnej jest wymuszona gospodarczą sytuacją terenów wiejskich. Po rozwiązaniu PGR w 1981 roku wieś Przybiernów, w której 80% rodzin utrzymywało się z pracy w PGR nie może uporać się z nadmiarem siły roboczej. Powstające stanowiska pracy mogą ledwo wchłonąć ludzi młodych,  zdrowych, dobrze przygotowanych zawodowo.
czytaj dalej...>>

O Ekonomii Solidarnej w programie Eurokapitalni na antenie TVP1

Pani Monika Piotrkowska (z lewej) w programie Eurokapitalni na antenie TVP1

W programie wyemitowanym w dniu 04.05.2011 Eurokapitalni w "Kawa czy herbata" przedstawiono powstanie i działalność  Centrum Ekonomii Społecznej w powiecie Czarnkowsko- Trzcianieckim oraz Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.
czytaj dalej...>>

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Fundusze poreczeniowe i po)yczkowe w Polsce funkcjonuja od kilkunastu lat. Tworzone sa z inicjatywy lokalnych lub regionalnych władz, a wspierane m.in. ze srodków bud)etu panstwa. Podstawa ich tworzenia sa regionalne i lokalne programy rozwoju przedsiebiorczosci oraz w przypadku Krajowego Funduszu Poreczen Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, rzadowy program wspierania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce.
czytaj dalej...>>

Spotkanie załozycielskie Spółdzielni Socjalnej RAZEM

Spotkaniu załozycielskie Spółdzielni Socjalnej RAZEM

W ramach realizowanego przez firmę 4C oraz Fundację Barka programu Niezalezne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne, po okresie półrocznych szkoleń, grupy inicjatywne przeprowadzają obecnie spotkania założycielskie będące pierwszym krokiem do podjęcia własnej działalności gospodarczej w postaci Spółdzielni Socjalnej.
czytaj dalej...>>

Kształtowanie środowisk i instytucji dla rozwoju gospodarki społecznej w Polsce

Kształtowanie środowisk i instytucji dla rozwoju gospodarki społecznej w Polsce

Rozwijane obecnie w Polsce działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej określane są różnymi nazwami: gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna czy solidarna. Ze względu jednak na fakt, że działania te nawiązują do Konstytucji RP, gdzie w rozdziale 20 została zapisana zasada „o społecznej gospodarce rynkowej” jako podstawie kształtowania ustroju Rzeczpospolitej, należy przedsiębiorczość społeczną umiejscowić w przestrzeni gospodarki rynkowej, w tym jej fragmencie, który cechuje s
czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej - druga edycja

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej - 2 edycja

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne, z wykorzystaniem środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje obywatelskie. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>