Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Spółdzielnie socjalne

Księgowość spółdzielni socjalnej - druga edycja

Księgowość spółdzielni socjalnej - 2 edycja

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek  prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.
czytaj dalej...>>

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - druga edycja

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - 2 edycja

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowanie nadwyżki (zysku) lub tzw. wartości dodanej inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Zysk nie jest wypłacany właścicielom tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że głównym celem  przedsiębiorstwa społecznego jest realizacja celów społecznych.
czytaj dalej...>>

Vademecum spółdzielni socjalnej - druga edycja

Vademecum spółdzielni socjalnej - 2 edycja

O spółdzielniach socjalnych dużo się mówi i chętnie pisze, zwłaszcza w kontekście aktywnej polityki rynku pracy i poszukiwania skutecznych sposobów usamodzielniania się osób ze środowisk marginalizowanych. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia z pogranicza działalności gospodarczej i społecznej z wykorzystaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej, zasobów tradycyjnych instytucji ekonomii społecznej oraz niewykorzystanego dotychczas potencjału tzw. trzeciego sektora.
czytaj dalej...>>

Bezpłatne szkolenie z zasad korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych

Bezpłatne szkolenie z zasad korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza przedsiębiorców społecznych z Wielkopolski na szkolenie połączone z warsztatami pn.: „Zasady korzystania z funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych”

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:
czytaj dalej...>>

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne,  to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania  zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowane nadwyżki zysku inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne.
czytaj dalej...>>

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia  dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.

czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne za pomocą środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje społeczne. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Niniejszy poradnik jest próbą zestawienia i usystematyzowania najważniejszych informacji z zakresu spółdzielczości socjalnej. Zebrane w nim informacje mają przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z - młodą jeszcze w naszym kraju - formą, łączącą w sobie funkcje społeczne, ekonomiczne i gospodarcze, jaką stanowią spółdzielnie socjalne. Znajdą tu Państwo nie tylko zbiór definicji i ogólnych wiadomości, ale przede wszystkim informacje, jak założyć i zarejestrować spółdzielnię socjalną.
czytaj dalej...>>

20 tys. zł dotacji także dla spółdzielni socjalnych

20 tys. zł dotacji także dla spółdzielni socjalnych

Osoby, które założą spółdzielnię socjalną, będą mogły otrzymać do 20 tys. zł dotacji. Może więc powstać więcej miejsc pracy dla bezdomnych, niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.
czytaj dalej...>>

Harmonogram szkoleń w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

W ramach realizowanego projektu Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu odbędą się kolejne szkolenia.
Poniżej znajdą Państwo aktualny harmonogram.czytaj dalej...>>