Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Spółdzielnie socjalne

Konferencja „Podzielić się szczęściem, sercem, chlebem – by Inny nie został sam”

Prezentacja Barbary Sadowskiej na konferencji „Podzielić się szczęściem, sercem, chlebem"

W dniach 28-30 kwietnia 2010 r. w Dobrzanach i Słonowicach niedaleko Brzeżna, w powiecie świdwińskim odbyła się konferencja tematyczna „Podzielić się szczęściem, sercem, chlebem - by Inny nie został sam".  
czytaj dalej...>>

"Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa" - kolejna publikacja na temat ekonomii społecznej

"Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa"

Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa" to kolejna publikacja wydana pod redakcją Barbary Sadowskiej poświęcona ekonomii społecznej a będąca wznowienie publikacji "Barka Ekonomia Społeczna w Praktyce (1989-2009)".

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
czytaj dalej...>>

Spółdzielnie Socjalne - "Podmioty jutra" Społecznej Gospodarki Rynkowej

Wizyta studyjna uczestników projektu "Mazowieckie Partnerstwo Na Rzecz Ekonomii Społecznej"

Jednym z ważniejszych, choć wciąż niedocenianych, podmiotów społeczno-gospodarczych jest spółdzielnia socjalna. W Polsce pierwszą spółdzielnię socjalną utworzono w 2001 r. z inicjatywy fundacji „Barka”. W kontekście pobudzania przedsiębiorczości, wpływającej na rozwój społecznej gospodarki rynkowej, zasadna jest realizacja projektu „Wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aspekty prawne działania spółdzielni socjalnych
czytaj dalej...>>

MaxStyl - spółdzielnia socjalna

Sklep MaxStyl

Spółdzielnia Socjalna "Maxstyl" powstała 01.10.2005 roku. Założyli ją ludzie bezdomni i bezrobotni. Działalność spółdzielni polega na przejęciu jednego z  działań ekonomicznych Fundacji "Barka" tj. sklepów które zajmują się sprzedażą mebli i odzieży używanej. Cały towar spółdzielnia uzyskuje od darczyńców z terenu miasta Poznania. Obecnie spółdzielnia posiada kilka punktów skupu i sprzedaży.
czytaj dalej...>>

Przestarzałe prawo utrudnia rozwój spółdzielniom pracy

 

Spółdzielnie pracy wytwarzają ok. 2-3 proc. PKB i zatrudniają ok. 300 tys. osób. Ich rozwój hamuje jednak prawo, niedostosowane do realiów gospodarczych - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski.

Według informacji przedstawionych przez KPP, w Polsce istnieje ok. 14 tys. spółdzielni, z czego ok. 700 to spółdzielnie pracy zrzeszające ok. 10 mln członków i zatrudniające ok. 300 tys. osób.
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna w Odolanowie

Odolanów prekursorem na terenie powiatu ostrowskiego

Powstanie pierwsza spółdzielnia socjalna ? Odolanów prekursorem na terenie powiatu ostrowskiego
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka" w Czarnkowie

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka

Prace z grupa incjatywną spółdzielni socjalnej Opiekunka rozpoczęły się w połowie 2009r. Na początku praca polegała na zbudowaniu partnertswa lokalnego pomiędzy MOPS-em, GOPS-em, Burmistrzem, Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Opiekunowie MOPS-u postanwili pomóc osobom długotrawale bezrobotnym poprzez reintegrację zawodową. Została powołana grupa inicjatywna spółdzilni socjalnej. Praca polegała na spotkaniach z członkiniami grupy założycielskiej. Na początku odbyło się szkolenie uświadamiające na czym polega działaność spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

Studium przypadku spółdzielni socjalnej „Piramida”

 

Jeszcze przed uruchomieniem CIS-u, partnerzy podjęli wysiłki, aby we współpracy z MOPS i GOPS dokonać rekrutacji osób bezrobotnych, długotrwałych klientów pomocy społecznej na kandydatów do założenia spółdzielni socjalnych. MOPS realizował projekt systemowy, w którym przeszkolonych zostało ok. piętnastu osób w zakresie usług budowlanych oraz w zakresie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Spośród tych osób wytypowni zostali przyszli przedsiębiorcy społeczni do założenia dwóch spółdzielni socjalnych. 
czytaj dalej...>>