Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wizyty studyjne

Raport z wizyty studyjnej do podmiotów gospodarki społecznej w Wielkopolsce

Wizyta studyjna do podmiotów gospodarki społecznej w Wielkopolsce

W dniach 13 - 14.02.2012 r. odbyła  się dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów gospodarki społecznej w Wielkopolsce. Uczestniczyli w niej Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Pan Maciej Szykuła, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – Pan Łukasz Hudziak oraz przedstawiciele jednostek samorządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

W dniach 13-14 lutego 2012 roku odbędzie się wizyta studyjna w Wielkopolsce (Poznań, Czarnków, Chudobczyce, Kwilcz). W wydarzeniu uczestniczyć będzie Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Maciej Szykuła oraz członkowie Partnerstwa Lokalnego z Nowej Soli. Celem zaplanowanych spotkań jest praca bad rozwojem Solidarnej Gospodarki Rynkowej w danym regionie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna w Dublinie

Dublin

W dniach 7-9 listopada 2011 odbyliśmy wizytę studyjną do Dublina.
Uczestnikami wizyty ze strony Fundacji Barka byli: 
czytaj dalej...>>

Spotkanie „Barki” z duszą ubóstwa Indii

Spotkanie z Yothy Prem

Pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi nieustannie domaga się wsparcia i poświęcenia ze strony zarówno osób prywatnych jak i instytucji i organizacji pozarządowych, które opierają swoją działalność na szeregu inicjatyw ukazujących słuszność istnienia kultury solidarnej. W takim duchu ideowym odbyło się w dniu 06 grudnia 2011 roku spotkanie środowiska „Barki” z J.
czytaj dalej...>>

Wizyta Studyjna Afrykanskich Partnerów w Sieci Barka

Wizyta studyjna przedstawicieli środowisk afrykańskich z Liverpoolu

W dniach 26 - 29 listopada 2011 roku gościć będziemy w Sieci Barka grupę Afrykanskich Partnerow w tym dwie osoby, które własnie przyleciały z Ugandy i jedną osobę - Pana Godwina, który mieszka na stałe w Liverpoolu w Anglii i uczestniczył już czterokrotnie w wizytach studyjnych w Sieci Barka. Grupie będzie towarzyszyć Pani Ewa Sadowska oraz Pani Agnieszka Bączkiewicz z Barki UK. 
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna z Sejn w Barce

Wizyta studyjna z Sejn w Barce

W dniach od 20 do 21.10.2011 podmioty przedsiębiorczości społecznej związane z  Fundacją Barka odwiedziła grupa ponad 50 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sejn. Grupa zwiedziła Centrum Integracji Społecznej, po czym spotkała się z założycielem Fundacji Barka Tomaszem Sadowskim, który naświetlił im idee funkcjonowania organizacji.
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna z Czarnkowa

Wizyta studyjna z Czarnkowa

W dniach 20-21 września gościliśmy wizytę studyjną zorganizowaną przez CES Czarnkowski. Uczestnikami wizyty byli członkowie partnerstw lokalnych tworzonych przez Centrum Ekonomii Społecznej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Goście przyjechali zapoznać się z funkcjonującymi w Sieci Barki podmiotami gospodarki społecznej, zwłaszcza Centrami Integracji Społecznej i spółdzielniami socjalnymi.

 

 

 

 
czytaj dalej...>>

Raport z wizyty studyjnej przedstawicieli środowisk afrykańskich z Liverpoolu

Wizyta studyjna przedstawicieli środowisk afrykańskich z Liverpoolu

W dniach 6-10 września Sieć Barki odwiedziła grupa przedstawicieli środowisk afrykańskich Chara Trust zamieszkałych obecnie w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii.  Uczestnicy wizyty pochodzą z Kenii, Ghany, Malawi, Zambii, Nigerii i Kongo i przyjechali uczyć się reintegracji społecznej, zakładania przedsiębiorstw społecznych i narzędzi aktywnej pomocy na rzecz reintegracji i przedsiębiorczości społecznej. Odwiedzili programy Barki takie jak : wspólnoty, programy edukacyjne i reintegracyjne oraz odbyli szereg spotkań i warsztatów.
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna organizacji pozarządowych z Afryki

Wizyta studyjna organizacji pozarządowych z Afryki

W dniach od 06 do 10 września w Fundacji Barka odbędzie się wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych z Afryki. Tematem wizyt jest 'Rozwój Centrum Ekonomii Społecznej, spółdzielni i przedsiębiorstw'. Uczestnicy odwiedzą podmioty gospodarki społecznej w Wielkopolsce, takie jak Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, Centrum Ekonomii Społecznej oraz spotkają się z lokalnymi partnerstwami.

 

 

 

 
czytaj dalej...>>

Wizyta przedstawicieli czeskiej Armii Zbawienia i organizacji Europia z Wielkiej Brytanii w Barce

Wizyta przedstawicieli czeskiej Armii Zbawienia i organizacji Europia z Wielkiej Brytanii w Barce

W ubiegłym tygodniu ( 28.08.2011- 03.09.2011) gościliśmy przedstawicieli Armii Zbawienia z Czech oraz Toma Griffithsa z organizacji Europia, pomagającej migrantom z Europy Środkowej i Wschodniej w asymilacji i lepszym przystosowaniu w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Gości interesowało poznanie mechanizmów procesu reintegracji i warunków, jakie muszą być stworzone aby doszło do  reintegracji społecznej i zawodowej.  Odwiedzili programy edukacyjne, wspólnoty oraz przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą przestrzeń dla reintegracji.
czytaj dalej...>>