Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wizyty studyjne

Wizyta przedstawicieli Armii Zbawienia z Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wizyta przedstawicieli Armii Zbawienia z Wielkiej Brytanii i Irlandii

Od piątego do siódmego kwietnia 2011 gościliśmy w Sieci Barki troje przedstawicieli angielskiej i irlandzkiej Armii Zbawienia (Salvation Army) , organizacji prowadzącej  m.in. hostele dla osób bezdomnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brytyjczycy zainteresowali się Barką poprzez działalność Barki UK i przyjechali zaczerpnąć wiedzy i inspiracji dotyczącej pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi. Wzięli również udział w debacie dotyczącej kontenerów socjalnych w Cafe Głos 06.04.
czytaj dalej...>>

Wizyta studyjna partnerstwa międzychodzkiego 13-14.04.2011

Wizyta studyjna partnerstwa międzychodzkiego 13-14.04.2011

W dniach 13 i 14 kwietnia odbyła się  wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, stowarzyszeń oraz administracji publicznej z partnerstwa międzychodzkiego do podmiotów gospodarki społecznej w Wielkopolsce  poza ich regionem. Uczestnicy odwiedzili Centra Integracji Społecznej ( m.in. CIS prowadzony przez Fundację  Gębiczyn , na zdjęciu) , spółdzielnie socjalne i Centrum Ekonomii Społecznej oraz spotkali się z partnerstwem lokalnym  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
 

Wizyta studyjna z Końskich i Pyrzyc w dniach 11-12.04.2011

Wizyta studyjna z Końskich i Pyrzyc w dniach 11-12.04.2011

W dniach 11 i 12 kwietnia odbyła się  wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ZAZów, Stowarzyszeń Abstynentów, Starostwa i Powiatowych Urzędów Pracy z Końskich i Pyrzyc. Uczestnicy odwiedzili podmioty gospodarki społecznej w Wielkopolsce, takie jak Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, Centrum Ekonomii Społecznej oraz spotkali się z lokalnym partnerstwem.

 

 

Wizyta przedstawicieli brytyjskich organizacji obywatelskich z Liverpoolu w Barce

Wizyta przedstawicieli brytyjskich organizacji obywatelskich z Liverpoolu  w Barce

W dniach 24-25 02.2011 gościliśmy dziesięcioro przedstawicieli brytyjskich organizacji obywatelskich z  Liverpoolu.  Brytyjczycy przyjechali do Wielkopolski aby zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii solidarnej w Polsce.  Odwiedzili m.in. spółdzielnie socjalne działające na terenie Poznania, Centra Integracji Społecznej w Poznaniu ( Szkoła Barki oraz CIS na Darzyborze) oraz przedsiębiorstwa społeczne. Goście nocowali w Chudobczycach, w hotelu prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną  „Świt”, która serwowała im również posiłki.
czytaj dalej...>>

Wizyta pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego w Sieci Barka

Wizyta pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego w Sieci Barka

W ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej podmioty ekonomii  solidarnej w Wielkopolsce odwiedziło 16-18 lutego 20 pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego. W trakcie wizyty odwiedzili centra integracji społecznej w Poznaniu, Pniewach, Kwilczu i Chudobczycach, spółdzielnie socjalne w Poznaniu, Chudobczycach, Kwilczu, Władysławowie, Marszewie oraz wspólnoty samopomocowe.
 

Międzynarodowa Wizyta Studyjna BSHF w Barce

Międzynarodowa Wizyta Studyjna BSHF w Barce

W dniach 6-11 czerwca odbyła się w Barce Międzynarodowa Wizyta Studyjna organizowana przez brytyjską fundację Building and Social Housing Foundation. Fundacja BSHF , która rekomendowała Barkę do nagrody World Habitat ( odebranej w 2009 roku) , co roku organizuje wizyty studyjne mające na celu zapoznanie się chętnych osób z całego świata z laureatami nagrody i prowadzonymi przez nich projektami, po to, by  móc się uczyć i korzystać z dobrych praktyk i innowacji.
czytaj dalej...>>

Międzynarodowa wizyta studyjna organizowana przez Building and Social Housing Foundation

Building and Social Housing Foundation

W dniach 6-11 czerwca 2010 roku Fundacja Barka gościć będzie międzynarodową wizytę studyjną organizowaną przez Building and Social Housing Foundation (Fundacja Budownictwa i Mieszkalnictwa Socjalnego) z Wielkiej Brytanii. Fundacja BSHF rekomendowała Fundację Barka do nagrody World Habitat, którą przedstawiciele Fundacji Barka odebrali w ubiegłym roku w Waszyngtonie. W wizycie  wezmą udział 24 osoby z całego świata.
czytaj dalej...>>

Szkolenie grupy kandydatów do pracy w Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Barkę UK w Londynie

Podsumowanie tygodnia

15 marca 7-osobowa grupa kandydatów do pracy w Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Barkę UK w Londynie rozpoczęła 3-tygodniowe szkolenie w Fundacji Barka oraz w Sieci Barki w Polsce. 
czytaj dalej...>>

Bezpłatne studia podyplomowe "Ekonomia społeczna" współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uruchomiła nabór na studia podyplomowe "Ekonomia społeczna" realizowane w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej".
Studia są bezpłatne (finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szczegółowe informacje o studiach znajdują się nas stronie www.msap.uek.krakow.pl w zakładce „Ekonomia społeczna – studia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.