Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Oferty Pracy, Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych (Włochy) organizowanych w dniach 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” (termin wizyty może się zmienić ze względu na organizację transportu). Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Request for quotation organization of a study visits in Italy

Konkurs ofert

Request for quotation organization of a study visits (Italy) , 2-6.12.2013 and 9-13.12.2013  as part of the project "Integrated Support for Social Economy". You are kindly requested to tender your offerts in the offer contest quided on article 70 – Civil Code – we are looking for offers that provide services as: education (social economy) accommodation service, catering and bus transport during the implementation of foreign study visit in the project „Integrated support system for the social economy”  co-founded by European Social Fund. 
czytaj dalej...>>

Wybór oferty dotyczący wydania(druk, skład i łamanie) publikacji

Konkurs ofert

Protokół Ofertowy, raport sporządzony dnia 12.11.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK) organizowanej w dniach 26.11.2013-30.11.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydania (druk, skład i łamanie) publikacji

Konkurs ofert

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wydanie (druk, skład i łamanie) publikacji „Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorstw społecznych”. Realizacja przedmiotowego zadania przewiduje:

  • Przygotowanie publikacji do druku - skład i łamanie.
  • Druk publikacji - 5000 egz.

Informacje dodatkowe:
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

  1. część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej; 
  2. część II: ekspert w grupie ds. zdrowia; 

(zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSWB z dnia 21.08.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 16 osób z miasta Wrocław, Warszawa lub Poznań (w przypadku braku połączeń w wymienionych miastach rozważane będą także inne propozycje a także możliwe jest przesunięcie daty wizyty o jeden dzień do przodu – 24-28.09.2013)  do Liverpool i z powrotem w dniach 23.09.2013-27.02.2013 r. Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
czytaj dalej...>>

Request for quotation organization of a study visit (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

You are kindly requested to tender your offerts in the offer contest quided on article 70 – Civil Code – we are looking for offers that provide services as: education (social economy) accommodation service, catering and bus transport during the implementation of foreign study visit in the project „Integrated support system for the social economy”  co-founded by European Social Fund. 

Details can be found in the annex

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art. 70 – kodeksu cywilnego na usługę: szkolenia merytorycznego dotyczącego Ekonomii Społecznej, noclegową, cateringową oraz transport podczas realizacji zagranicznej wizyty studyjnej w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższym załączniku

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>