środa 16 stycznia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Oferty Pracy, Przetargi

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Zespół projektowy programu systemowego 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomi społecznej” ogłasza konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej, które odbędzie się w Poznaniu w terminie między 18-19 października.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajęcia pomieszczeń: sali konferencyjnej, sal warsztatowych

Konkurs ofert

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi wynajęcia pomieszczeń: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz przestrzeni na stosika wystawiennicze na potrzeby IV OSES - WTPS

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przestrzeń do 80 stoisk targowych – ok. 2000 m²
czytaj dalej...>>

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym w trybie Kodeksu cywilnego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu: 

Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej

 
czytaj dalej...>>

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na budowę dwóch budynków edukacyjnych Szkoły Barka w Poznaniu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA w zawiadamia, że na skutek oceny ofert dokonanej przez Komisję przetargową w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego wybrano ofertę firmy: 

PBPH HENBUD Henryk Kaczor
62-270 Kłecko
ul. Wojtkowiaka 16
czytaj dalej...>>

Przetarg na budowę dwóch budynków edukacyjnych Szkoły Barka w Poznaniu

Wizualizacja nowych budynkow

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym w trybie Kodeksu cywilnego

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu: 
czytaj dalej...>>