Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Oferty Pracy, Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące zakwaterowania w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące zakwaterowania w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej w Poznaniu 18-19.10.10)

Na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej usługi noclegowej wraz z ilością dostępnych miejsc we wskazanym terminie:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji formularza umożliwiającego internetową rejestrację uczestników konferencji na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji formularza umożliwiającego internetową rejestrację uczestników konferencji na potrzeby  Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej w Poznaniu 18-19.10.10

Na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007r. Dz. U.  Nr 223 poz. 1655) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej usługi wraz z czasem wykonania we wskazanym terminie: 

Oferta powinna być:
czytaj dalej...>>

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej

Zespół projektowy programu systemowego 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomi społecznej” ogłasza konkurs ofertowy na projekt strony internetowej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomi Społecznej, które odbędzie się w Poznaniu w terminie między 18-19 października.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajęcia pomieszczeń: sali konferencyjnej, sal warsztatowych

Konkurs ofert

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi wynajęcia pomieszczeń: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz przestrzeni na stosika wystawiennicze na potrzeby IV OSES - WTPS

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przestrzeń do 80 stoisk targowych – ok. 2000 m²
czytaj dalej...>>

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym w trybie Kodeksu cywilnego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu: 

Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej

 
czytaj dalej...>>

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na budowę dwóch budynków edukacyjnych Szkoły Barka w Poznaniu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA w zawiadamia, że na skutek oceny ofert dokonanej przez Komisję przetargową w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego wybrano ofertę firmy: 

PBPH HENBUD Henryk Kaczor
62-270 Kłecko
ul. Wojtkowiaka 16
czytaj dalej...>>

Przetarg na budowę dwóch budynków edukacyjnych Szkoły Barka w Poznaniu

Wizualizacja nowych budynkow

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym w trybie Kodeksu cywilnego

Zamawiający: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu: 
czytaj dalej...>>