środa 16 stycznia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Oferty Pracy, Przetargi

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, zapytania nr 3/2013/GSW

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 

Zapytanie ofertowe nr 3/2013/GSWB z dnia 14 lutego 2013r. W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy. 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej, nr 2/2013/GSWB

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSWB z dnia 24 lutego 2013r.

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych (3/2013/GSWB)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny). Oferta nr 1/2013/GSWB

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny) w ramach projektu "Tworzenie i  rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB z dnia 24.01.2013r.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych)

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny)w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie wizyty studyjnej w Anglii

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy strony www

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie Wykonawcy strony www projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>