Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Oferty Pracy, Przetargi

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy strony www

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie Wykonawcy strony www projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 15 osób z miasta Wrocław, Warszawa lub Poznań (w przypadku braku połączeń w wymienionych miastach rozważane będą także inne propozycje)  do Liverpool i z powrotem w dniach 28.01.2012-1.02.2013 r. Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko:Specjalista/-tka ds.zakładania spółdzielni socjalnych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Specjalista/-tka ds. zakładania spółdzielni socjalnych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Wymiar etatu : 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Główne obowiązki: 
czytaj dalej...>>

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Specjalista/-tka ds.ekonomii społecznej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Specjalista/-tka ds. ekonomii społecznejw projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Wymiar etatu : 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Główne obowiązki: 
czytaj dalej...>>

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barkaposzukuje kandydatek/ów na stanowisko: Animator partnerstw lokalnych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barkaposzukuje kandydatek/ów na stanowisko: Animator partnerstw lokalnych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Wymiar etatu : ¾ etatu
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Główne obowiązki: 
czytaj dalej...>>

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Specjalista/-tka ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Specjalista/-tka ds. monitoringu i sprawozdawczościw projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Wymiar etatu : 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Główne obowiązki: 
czytaj dalej...>>

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Koordynator Projektu w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka poszukuje kandydatek/ów na stanowisko: Koordynator Projektu w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Wymiar etatu : 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Główne obowiązki: 
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem, nr 11/2012/GSWB

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Krakowa 2-5.12.2012 rok, organizowanej w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 11/2012/GSWB z dnia 05.11.2012r. (wraz z późniejszą zmianą z dn.08.11.2012r.).
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi konferencyjnej i cateringowej w ramach organizacji seminarium w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 10/2012/GSWB z dnia 24.10.2012r.

 

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy."