Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wyróżnienia i nagrody

Medal "W uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej europy" dla Barbary Sadowskiej

"W uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej europy"

W dniu 25 maja 2004 Wojewoda Wielkopolski, pan Andrzej Nowakowski, na uroczystości w Urzędzie Miasta Poznania, udekorował Barbarę Sadowską medalem "W uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej europy".

Barbara i Tomasz Sadowscy na szczycie ekonomicznym w Davos

Spotkanie w Davos

Barbara i Tomasz Sadowscy zostali wyróżnieni przez Fundację Klausa Schwaba mianem przedsiębiorców społecznych. Wiąże się to z zaproszeniem na doroczny zjazd przedsiębiorców społecznych w Genewie organizowany przez Fundację Klausa Schwaba w dniach 5 - 9 wrzenia 2003, uczestnictwem w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w dniach 20-25 stycznia 2004 a także uczestnictwem w Europejskim Szczcie Ekonomicznym w Warszawie w dniach 28-30 kwietnia 2004.
czytaj dalej...>>

Nagroda magazynu ,,Time'' w konkursie ,,Herosi Europy' dla Tomasza i Barbary Sadowskich

Wręczenie nagrody magazynu Time

22 maja 2003 Tomasz i Barbara Sadowscy odebrali w Londynie nagrodę magazynu ,,Time'' w konkursie ,,Herosi Europy''. Nagrodę przyznano za działalność na rzecz bezdomnych w Polsce

Polscy psycholodzy Barbara i Tomasz Sadowscy znaleźli się na liście "europejskich bohaterów" sporządzonej przez prestiżowy tygodnik "Time". Lista zawiera nazwiska osób, które mają na swym koncie wybitne osobiste osiągnięcia, lub których działania zmieniły otoczenie.
czytaj dalej...>>

Złoty Medal Alberta Szweitzera dla Tomasza Sadowskiego

Złoty Medal Alberta Szweitzera dla Tomasza Sadowskiego

16 maja 2003 Światowa Akademia Medycyny im Alberta Szweitzera - na wniosek Polskiej Akademii Medycyny przyznała Tomaszowi Sadowskiemu "za zasługi w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym"- Złoty Medal Alberta Szweitzera. Ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. 

"To bardzo ważna nagroda, będąca wyrazem uznania ze strony środowiska naukowego. Pomoże nam w wdrażaniu tworzonych przez Barkę programów"  - mówi Tomasz Sadowski
czytaj dalej...>>

Nagroda w światowym konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) dla Fundacji Barka

Odebranie nagrody

Drugą nagrodę w światowym konkursie Globalnej Sieci Rozwoju otrzymała poznańska Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Wyniki ogłoszono we wtorek w Kairze 

Barka zajęła drugie miejsce ex aequo z uniwersytetem dla kobiet w Indiach. Pierwszą nagrodę w konkursie o nagrodę Banku Światowego przyznano brazylijskiej organizacji Renascer. Poznańska fundacja, która pomaga bezdomnym, do ścisłej trójki została wybrana spośród 200 zgłoszeń. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 10 tys. dolarów. Zwycięzca otrzyma 100 tys. dolarów.
czytaj dalej...>>

Nagroda Srebrnej Róży - Silver Rose Award

W roku 2001 Fundacja Barka otrzymała nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznaną przez organizację Unii Europejskiej SOLIDAR. 

Spotkanie przedstawicieli Fundacji Barka z Papieżem Janem Pawłem II

Spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II

Film jest reportażem z podróży Fundacji Barka do Rzymu na spotkanie z Papieżem Jan Pawłem II, która odbyła się w październiku 2000 roku. Reportaż powstał w cyklu programów "Spojrzenia" zrealizowanych przez TVP3 Poznań w roku 2000.

 
czytaj dalej...>>

Fundacja Barka zdobywcą Henry Ford European Conservation Awards

Henry Ford European Conservation Awards

Historia programu współzawodnictwa o nagrody Henry Ford European Conservation Awards ma swój początek w W. Brytanii. W 1983 r. wspólnie z brytyjską Fundacją Ochrony Dóbr Natury i Zasobów Kulturalnych zorganizowano konkurs po raz pierwszy. Jego celem było zgromadzenie funduszy na ratowanie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. W 1984 r. program objął swym zasięgiem także inne kraje Starego Kontynentu. Najpierw były to państwa Europy Zachodniej, a na początku lat 90. program rozszerzono także na Europę Środkową i Wschodnią.
czytaj dalej...>>