Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Książki

Partnerstwa Lokalne - nowe wydawnictwo

Partnerstwa Lokalne - nowe wydawnictwo

Europa szuka recepty na kryzys. Publikacja ta pokazuje drogę odbudowy zaufania i solidarnej współpracy w partnerstwach lokalnych w celu niesienia pomocy rozwojowej dla osób i środowisk cierpiących z powodu braku możliwości rozwoju. Dzięki udziałowi Fundacji Barka w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” skala integrujących się środowisk  w Polsce  stopniowo się powiększa.
czytaj dalej...>>

Podręcznik "Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w Środowiskach lokalnych"

Podręcznik "Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w Środowiskach lokalnych"

Niniejszy podręcznik powstał w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum EkonomiiSolidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucjiekonomii społecznej”.Jednym z celów tego projektu było wypracowanie programu edukacyjnego przeznaczonegodla animatorów przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych.Kluczowym słowem w tytule projektu jest słowo „solidarność”, rozumianą jako postawa współodpowiedzialności i budowania relacji opartych na zaufaniu.
czytaj dalej...>>

Podręcznik streetworkera

Podręcznik streetworkera

Misją streetworkingu jest tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem, pozwalająceg osobie bezdomnej przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzyć dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego, podejmowaną w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia.
czytaj dalej...>>

"Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego" - kolejna publikacja

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności

"Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego" to kolejna publikacja wydana pod redakcją Tomasza Sadowskiego poświęcona ekonomii solidarnej.

Działania w Wielkopolsce na rzecz rozwoju Wielkopolskiego Centrum Gospodarki Społecznej.
czytaj dalej...>>

"Rozwój" - kolejna publikacja poświęcona ekonomii solidarnej

"Rozwój" - kolejna publikacja poświęcona ekonomii społecznej

"Rozwój - O tym jak integracja srodowisk lokalnych i uspolecznienie gospodarki buduja nowa jakosc"  to kolejna publikacja wydana pod redakcją Tomasza Sadowskiego poświęcona ekonomii solidarnej.

 

Wprowadzenie
czytaj dalej...>>

"Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa" - kolejna publikacja na temat ekonomii społecznej

"Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa"

Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa" to kolejna publikacja wydana pod redakcją Barbary Sadowskiej poświęcona ekonomii społecznej a będąca wznowienie publikacji "Barka Ekonomia Społeczna w Praktyce (1989-2009)".

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
czytaj dalej...>>

Spółdzielnie socjalne - studium przypadku

Spoldzielnie Socjalne - studium

Projekt „Ekonomia Społeczna w Praktyce” był realizowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju złożone z 14 partnerów.
czytaj dalej...>>

System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce

Mechanizm budowania partnerstwa lokalnego polega na skupieniu ważnych na danym terenie partnerów, wokół nowych sposobów rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Na mechanizm ten składa się opis drogi prowadzący do zmiany statusu osób z grup bezrobotnych i marginalizowanych:
czytaj dalej...>>

"Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce 1989 - 2008" nowa publikacja na temat ekonomii społecznej

Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce

"Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce. 1989 - 2008" to nowa publikacja na temat ekonomii społecznej wydana wiosną 2008 roku przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka"

Publikacja poświęcona jest opisowi działań, jakie przedsięwzięła Fundacja Barka wraz z partnerami na rzecz włączenia społecznego przy użyciu aktywnych metod polityki społecznej, jakie zawarte są w ekonomii społecznej. 
czytaj dalej...>>