Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Biuletyn

Georges Dassis w Barce

20170516_103722.jpg

Zakończyła się właśnie pierwsza część wizyty Georgesa Dassisa - Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKES).

Razem z przedstawicielami Partnerstw Lokalnych oraz przedsiębiorstw społecznych i organizacji obywatelskich subregionu poznańskiego, wziął udział w konferencji sieciującej (w ramach projektu WCES), "Dwa ujęcia społecznej gospodarki rynkowej".
czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne za pomocą środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje społeczne. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Modelowa farma eko i proklimatyczna w Chudobczycach gmina Kwilcz

Projekt modelowej farmy eko i pro-klimatycznej przygotowywany jest w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wśród partnerów znajdują się organizacje, instytucje publiczne i osoby prywatne, m.in.
czytaj dalej...>>

Raport badan grupy docelowej projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomia Społeczna w Praktyce

Analiza badan zrealizowanych przez Fundacje Pomocy Wzajemnej BARKA razem z 13 Partnerami (organizacje pozarzadowe, Polska Akademie Nauk, Gmine Kwilcz, firme informatyczna Maroonpoint) w ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce” współfinansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 
czytaj dalej...>>

Gazeta Uliczna numer 2/2009

Gazeta Uliczna 2/2009

 

W numerze 2/2009 Gazety Ulicznej między innymi:
czytaj dalej...>>

Prezentacje


czytaj dalej...>>

Spółdzielnie socjalne - studium przypadku

Spoldzielnie Socjalne - studium

Projekt „Ekonomia Społeczna w Praktyce” był realizowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju złożone z 14 partnerów.
czytaj dalej...>>

Gazeta Uliczna numer 1/2009

Gazeta Uliczna 1/2009

W numerze 1/2009 Gazety Ulicznej między innymi:
czytaj dalej...>>

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

Projekt „Ekonomia społeczna w praktyce” wpisuje się w europejską Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, od 2004 r. wdrażaną także w Polsce. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL odbywa się przez opracowanie i sprawdzanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Nadrzędnym celem EQUAL jest inicjowanie zmian sposobów udzielania pomocy grupom dyskryminowanym na rynku pracy. Projektodawcami PIW EQUAL są Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). 
czytaj dalej...>>