środa 26 kwietnia 2017
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | INISE | GU | ES | CIS | Oferta

Biuletyn

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne za pomocą środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje społeczne. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Modelowa farma eko i proklimatyczna w Chudobczycach gmina Kwilcz

Projekt modelowej farmy eko i pro-klimatycznej przygotowywany jest w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wśród partnerów znajdują się organizacje, instytucje publiczne i osoby prywatne, m.in.
czytaj dalej...>>

Raport badan grupy docelowej projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomia Społeczna w Praktyce

Analiza badan zrealizowanych przez Fundacje Pomocy Wzajemnej BARKA razem z 13 Partnerami (organizacje pozarzadowe, Polska Akademie Nauk, Gmine Kwilcz, firme informatyczna Maroonpoint) w ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce” współfinansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 
czytaj dalej...>>

Gazeta Uliczna numer 2/2009

Gazeta Uliczna 2/2009

 

W numerze 2/2009 Gazety Ulicznej między innymi:
czytaj dalej...>>

Prezentacje


czytaj dalej...>>

Spółdzielnie socjalne - studium przypadku

Spoldzielnie Socjalne - studium

Projekt „Ekonomia Społeczna w Praktyce” był realizowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju złożone z 14 partnerów.
czytaj dalej...>>

Gazeta Uliczna numer 1/2009

Gazeta Uliczna 1/2009

W numerze 1/2009 Gazety Ulicznej między innymi:
czytaj dalej...>>

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

Projekt „Ekonomia społeczna w praktyce” wpisuje się w europejską Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, od 2004 r. wdrażaną także w Polsce. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL odbywa się przez opracowanie i sprawdzanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Nadrzędnym celem EQUAL jest inicjowanie zmian sposobów udzielania pomocy grupom dyskryminowanym na rynku pracy. Projektodawcami PIW EQUAL są Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). 
czytaj dalej...>>

Publikacja "Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce"

Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce

W trakcie trwania projektu "Ekonomia Społeczna w Praktyce" realizowanego w ramach Inicjatywy Wsóplnotowej Equel powstało 6 lokalnych partnerstw, w ramach których doszło do utworzenia 22 nowych stowarzyszeń. W większości - to stowarzyszenia mieszkańców wsi, którzy postanowili "wziąć sprawy w swoje ręce", ale kilka nowych organizacji wyrosło także w mieście - m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Darzybór. To duży krok w budowaniu nowego, aktywnego i solidnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do lektury
czytaj dalej...>>