Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Dokument

Sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdania z działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" do pobrania:

Załącznik nr 1

Załacznik nr 1

do statutu

Fundacji Pomocy Wzajemnej "BARKA"
czytaj dalej...>>

§ 15 Rozwiązanie Fundacji

§ 15.

Fundacja zostanie rozwiązana w przypadkach przewidzianych prawem.

W przypadku rozwiązania majątek Fundacji zostanie przekazany Komisji Charytatywnej Episkopatu.

§ 14 Zmiana Statutu

§ 14

Niniejszy statut może być zmieniony w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach.

§ 13 Decyzje Fundacji

§ 13

Fundacja posiada wszelkie prawa do podejmowania wszystkich decyzji, Zmierzających do osiągnięcia celów społecznych.

§ 12 Zasady oświadczenia woli

§ 12.

Oświadczenie woli, w imieniu Zarządu, składają Przewodniczący Zarządu i jeden z członków Zarządu.

§ 11 Kompetencje Zarządu

§ 11

Do kompetencji Zarządu należy :

  1. zarządzanie i administrowanie majątkiem Fundacji,
  2. zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
  3. gromadzenie środków finansowych i materialnych,
  4. działalność organizatorska w zakresie pomocy opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
  5. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich.

Obowiązkiem Zarządu jest realizowanie celów statutowych.

§ 10 Regulamin Pracy Zarządu

§ 10.

Regulamin pracy Zarządu ustala Przewodniczący

§ 9 Zarząd Fundacji

§ 9.

Fundatorka wyznacza Przewodniczącego Zarządu. Przewodniczący Zarządu Wyznacza członków Zarządu, w tym V-ce przewodniczącego. Zarząd składa się z pięciu osób. Fundatorka może być członkiem Zarządu.

Przewodniczący wyznacza kolejnego Przewodniczącego Zarządu Fundacji, a w razie jego śmierci V-ce przewodniczący zostaje Przewodniczącym Zarządu.

W przypadku śmierci obu, tj. Przewodniczącego i v-ce przewodniczącego, Przewodniczącego Fundacji wybierają pozostali członkowie Zarządս.

§ 8 Ewidencja księgowa

§ 8.

Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.