Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Dokument

§ 7 Działalność gospodarcza

§ 7.
czytaj dalej...>>

§ 6 Majątek Fundacji

§ 6.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 dolarów (dwa tysiące dolarów USA).

Dochodami Fundacji są:

  • dochody z działalności gospodarczej,
  • kwoty przekazane przez instytucje i organizacje, które zgodzą się wspierać Fundację w jej dziele,
  • darowizny, zapisy i subwencje, które zostaną jej przydzielone.

§ 5 Niezależność Fundacji

§ 5

Fundacja jest niezależna od wszelkich organizacji politycznych, gospodarczych i religijnych. Fundacja działa na zasadach określonych w statucie i ustawie o fundacjach.

§ 4 Cele i formy działania

§ 4.

Cele i formy działania Fundacji:

Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko – Katolickiego.
czytaj dalej...>>

§ 3 Nadzór

§ 3.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

§ 2 Siedziba

§ 2.

Fundacja ma siedzibę w Poznaniu na Os. Czecha 63 m. 12.
Fundatorka, a po jej śmierci Przewodniczący Zarządu Fundacji, może przenieść siedzibę Fundacji.

§ 1 Nazwa Fundacji

§ 1 -
Fundacja nosi nazwę: Fundacja Pomocy Wzajemnej "BARKA“,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi
pod pozycją RF I 307, w dniu 15 stycznia 1990 roku.

STATUT FUNDACJI "BARKA"

S T A T U T
Fundacji Marii Garwolińskiej
zamieszkałej: Osiedle Czecha 63 m. 12
61-288 Poznań, tel . 777-285