sobota 24 marca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

News

Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społeczny

 

Prawie 80 milionów Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem, co oznacza, że codziennie zmagają się z niepewnością i brakuje im środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb: Sywności, odzieSy, a nawet dachu nad głową. Ubóstwo ogranicza również możliwość dokonania swobodnego wyboru dotyczącego stylu życia, co może prowadzić do wykluczenia społecznego. Unia Europejska ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
czytaj dalej...>>

Konferencja "II dzień twórczej resocjalizacji"

Program konferencji "II dzień twórczej resocjalizacji"

Przedstawiciele Barki - Barbara i Tomasz Sadowscy oraz Lech Bór - wzięli udział w konferencji pt. "II dzień twórczej resocjalizacji", która odbyła się już po raz drugi w dniach 23-24 lutego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja poświęcona była problemom współczesnej resocjalizacji. W programie konferencji znalazła się również prezentacja programu „Profilaktyka a Ty – Profilaktyka a Teatr”.
czytaj dalej...>>

Rozpoczęcie Kampanii Społecznej "Rok Solidarności-Rok Samorządności"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wzięcia udziału w uroczystym rozpoczęciu Kampanii Społecznej "Rok Solidarności-Rok Samorządności", z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, w Poznańskim Ratuszu, 7 marca 2010 godz.13.00 do 14.30 oraz o godz. 17.00-19.00 w Auli Nowej Akademii Muzycznej na koncert i wykład prof. Jerzego Buzka "Odrodzenie ducha - budowy wolności".

Szanowni Państwo,
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka" w Czarnkowie

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka

Prace z grupa incjatywną spółdzielni socjalnej Opiekunka rozpoczęły się w połowie 2009r. Na początku praca polegała na zbudowaniu partnertswa lokalnego pomiędzy MOPS-em, GOPS-em, Burmistrzem, Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Opiekunowie MOPS-u postanwili pomóc osobom długotrawale bezrobotnym poprzez reintegrację zawodową. Została powołana grupa inicjatywna spółdzilni socjalnej. Praca polegała na spotkaniach z członkiniami grupy założycielskiej. Na początku odbyło się szkolenie uświadamiające na czym polega działaność spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

Seminarium Społeczna Gospodarka Rynkowa w Wielkopolsce

 

Ekonomia społeczna w Wielkopolsce – skuteczna metoda integracji społecznej w środowisku lokalnym Poznań, Sala Celichowskiego WUW, Aleje Niepodległości. 18 lutego 2010

Program seminarium

10.00 – 10.15 – Otwarcie seminarium 

10.15 – 10.45 – Ekonomia społeczna (Społeczna gospodarka rynkowa) i jej główne podmioty – Tomasz Sadowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
czytaj dalej...>>

Odwiedziny lidera Barki UK Andrzeja Dawidowskiego w Londynie

Odwiedziny lidera 1

Pierwsza rodzina z dziećmi odwiedziła lidera Barki UK Andrzeja Dawidowskiego (członka Stowarzyszenia Mieszkańców "Osiedla Darzbór" w Poznaniu) w Londynie. W ten sposób zaczęliśmy nowy etap "Rodziny z Liderami w Londynie" co zbliża nas do etapu, w którym dłużej pracujący liderzy mieszkają np. przez rok z żonami i dziećmi w UK.
czytaj dalej...>>

Studium przypadku spółdzielni socjalnej „Piramida”

 

Jeszcze przed uruchomieniem CIS-u, partnerzy podjęli wysiłki, aby we współpracy z MOPS i GOPS dokonać rekrutacji osób bezrobotnych, długotrwałych klientów pomocy społecznej na kandydatów do założenia spółdzielni socjalnych. MOPS realizował projekt systemowy, w którym przeszkolonych zostało ok. piętnastu osób w zakresie usług budowlanych oraz w zakresie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Spośród tych osób wytypowni zostali przyszli przedsiębiorcy społeczni do założenia dwóch spółdzielni socjalnych. 
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia socjalna „OGRO - BUD"

Spółdzielnia Socjalna OGRO-BUD (od lewej: Marek Gawarecki, Franciszek Sammler, Dorota Schneider, Piotr Kałużny, Piotr Zawiasa)

Grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej zaczęła regularnie spotykać się z ramienia Centrum Ekonomii Społecznej od sierpnia 2009 r. Początkowo tworzyło ją sześć osób uczęszczających na zajęcia warsztatu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP Z upływem czasu jednak grupa zmniejszyła się do czterech osób, co uniemożliwiało założenie spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

II Europejski Kongres Gospodarczy

 

Szanowni Państwo!

Grupa PTWP SA zaprasza na II Europejski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 14-16 kwietnia 2010 roku w Katowicach.

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską.
czytaj dalej...>>

Barka w projekcie Work Integration Social Enterprises

Fundacja Barka uczestniczyła jako partner w projekcie: Work Integration Social Enterprises w ramach programu PROGRESS (2007-2013).

czytaj dalej...>>