sobota 20 października 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

News

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka" w Czarnkowie

Spółdzielnia Socjalna "Opiekunka

Prace z grupa incjatywną spółdzielni socjalnej Opiekunka rozpoczęły się w połowie 2009r. Na początku praca polegała na zbudowaniu partnertswa lokalnego pomiędzy MOPS-em, GOPS-em, Burmistrzem, Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Opiekunowie MOPS-u postanwili pomóc osobom długotrawale bezrobotnym poprzez reintegrację zawodową. Została powołana grupa inicjatywna spółdzilni socjalnej. Praca polegała na spotkaniach z członkiniami grupy założycielskiej. Na początku odbyło się szkolenie uświadamiające na czym polega działaność spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

Seminarium Społeczna Gospodarka Rynkowa w Wielkopolsce

 

Ekonomia społeczna w Wielkopolsce – skuteczna metoda integracji społecznej w środowisku lokalnym Poznań, Sala Celichowskiego WUW, Aleje Niepodległości. 18 lutego 2010

Program seminarium

10.00 – 10.15 – Otwarcie seminarium 

10.15 – 10.45 – Ekonomia społeczna (Społeczna gospodarka rynkowa) i jej główne podmioty – Tomasz Sadowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
czytaj dalej...>>

Odwiedziny lidera Barki UK Andrzeja Dawidowskiego w Londynie

Odwiedziny lidera 1

Pierwsza rodzina z dziećmi odwiedziła lidera Barki UK Andrzeja Dawidowskiego (członka Stowarzyszenia Mieszkańców "Osiedla Darzbór" w Poznaniu) w Londynie. W ten sposób zaczęliśmy nowy etap "Rodziny z Liderami w Londynie" co zbliża nas do etapu, w którym dłużej pracujący liderzy mieszkają np. przez rok z żonami i dziećmi w UK.
czytaj dalej...>>

Studium przypadku spółdzielni socjalnej „Piramida”

 

Jeszcze przed uruchomieniem CIS-u, partnerzy podjęli wysiłki, aby we współpracy z MOPS i GOPS dokonać rekrutacji osób bezrobotnych, długotrwałych klientów pomocy społecznej na kandydatów do założenia spółdzielni socjalnych. MOPS realizował projekt systemowy, w którym przeszkolonych zostało ok. piętnastu osób w zakresie usług budowlanych oraz w zakresie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Spośród tych osób wytypowni zostali przyszli przedsiębiorcy społeczni do założenia dwóch spółdzielni socjalnych. 
czytaj dalej...>>

Spółdzielnia socjalna „OGRO - BUD"

Spółdzielnia Socjalna OGRO-BUD (od lewej: Marek Gawarecki, Franciszek Sammler, Dorota Schneider, Piotr Kałużny, Piotr Zawiasa)

Grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej zaczęła regularnie spotykać się z ramienia Centrum Ekonomii Społecznej od sierpnia 2009 r. Początkowo tworzyło ją sześć osób uczęszczających na zajęcia warsztatu ogrodniczego Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP Z upływem czasu jednak grupa zmniejszyła się do czterech osób, co uniemożliwiało założenie spółdzielni socjalnej.
czytaj dalej...>>

II Europejski Kongres Gospodarczy

 

Szanowni Państwo!

Grupa PTWP SA zaprasza na II Europejski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 14-16 kwietnia 2010 roku w Katowicach.

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską.
czytaj dalej...>>

Barka w projekcie Work Integration Social Enterprises

Fundacja Barka uczestniczyła jako partner w projekcie: Work Integration Social Enterprises w ramach programu PROGRESS (2007-2013).

czytaj dalej...>>

Barka UK otwiera innowacyjne Centrum Ekonomii Społecznej (Social Economy Centre) w Londynie

Ogłoszenie Barka UK

Centrum CES będzie towarzyszyło obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej napotykającym na trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracy. 
Poszukujemy osób z wyższym wykształceniem oraz co najmniej dwu-letnim doświadczeniem z zakresu resocjalizacji, rehabilitacji i uzależnień: psycholog, terapeuta oraz prawnik, doradca zawodowy, doradca ds. rozwoju przedsiębiorczości.
 

Spółdzielnia Socjalna Kram

Ekonomia społeczna po wielkopolsku

Kolejny z odcinków cyklu "Ekonomia społeczna po wielkopolsku" wyemitowany przez TVP3 Poznań w dniu 31.01.2010 o tytule "Pociąg do życia"  ukazuje koleje powstania i działania Spółdzielni Socjalnej Kram.
czytaj dalej...>>

Tomasz Sadowski w TVP Polonia "Z daleka a z bliska"

21 stycznia w programie "Z daleka a z bliska" odbyła się rozmowa Tomasza Sadowskiego z senatorem Andrzejem Personem o sprawach nowej migracji. Polecamy uwadze.

 
czytaj dalej...>>