środa 19 września 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

News

Macedonia w Barce

20180212_150909.jpg

Trwa wizyta Macedończyków - Gordany i Aleksandra w Barce, którzy chcą poznać polską ekonomię społeczną w praktyce.

Wczoraj odwiedzili m.in. Centrum Integracji Społecznej na Zawadach, spotkali się z kadrą Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej. Odwiedzili Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół i wspólnie z Liderem Barki Andrzejem zjedli obiad przygotowany przez Zespól Restauracji Wspólny Stół.

Dzisiaj Goście odwiedzili Partnerstwo Lokalne w Czarnkowie, w tym Fundację i Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie.

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

1 (2).JPG

W czwartek 8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.
Na wstępie spotkania Burmistrz przedstawił Honorowy Tytuł „Samorząd Zaangażowany” , który Gmina Oborniki otrzymała od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w listopadzie 2017 r. , podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w siedzibie Fundacji .
czytaj dalej...>>

Audycja w radiu kanadyjskim

Kanada.jpg

Polecamy audycję radiową z Vancouver/Kanada. Od 19 min. 5 sek. audycja poświęcona działaniom Fundacji Barka. Audycję nagrano 3 lutego, podczas wizyty studyjnej w Kanadzie - Magdaleny Chwarścianek z Barki Holandia, Ewy Sadowskiej z Barki Irlandia oraz Tomasza Flinika ze Stowarzyszenia Integracyjnego Barki w Chudobczycach.

ftp://barka.org.pl/2018/Radio_Kanada/RadioIKS%2003.02.2018%20-%20Barka%2...

Konferencja z okazji 60-lecia EFS

60_lecie_EFS.png

W dniach 15-16 lutego 2018 r. odbędzie się w Sofii konferencja dotycząca przyszłości EFS, z okazji 60. rocznicy EFS. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymała Wiceprzewodnicząca Fundacji Barka Barbara Sadowska od Komisji Europejskiej. Tematami wiodącymi będą wyzwania -jak w następnych latach inwestować w ludzi i budować włączenie społeczne oraz prawa społeczne w Europie, w tym - czy można powtórzyć Equal dla krajów kandydujących do EU.

Poniżej angielskojęzyczne zaproszenie:

Dear Colleague,
czytaj dalej...>>

Byliśmy na konferencji w Kielcach

IMG_1682.JPG

W środę 31 stycznia byliśmy na konferencji w Kielcach na konferencji poświęconej m.in. problemom więziennictwa. Fundację Pomocy Wzajemnej Barka reprezentował Piotr Szymański, a Barkę Kanada Wally Placewicz.

Podpisanie porozumienia w Pniewach

IMG_1661.JPG

We wtorek 30 stycznia 2018 r., w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej z Gminą Pniewy.

Przy udziale Radnych Gminy, przedstawicieli organizacji, OPS i firm, porozumienie podpisali Barbara Sadowska - Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.

Gościem spotkania była s. Grażyna Koźlik - Prezes Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł.

Podpisanie porozumienia w Komornikach

IMG_1651.JPG

W poniedziałek, 29 stycznia 2018 r, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej , podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Komorniki.

W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego, Radnych , przedstawicieli organizacji i OPS - porozumienia podpisała Barbara Sadowska-Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barak oraz Wójt Komornik Jan Broda.

Spotkanie w Szamotułach ze służbami penitencjarnymi

mury.jpg

Jak zapobiec wykluczeniu społecznemu młodych?
W piątek (26 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Szamotułach przedstawiciele Barki, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej spotkali się z dyrektorem miejscowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jaromirem Zielińskim oraz reprezentantami Zakładu Karnego we Wronkach i Aresztu Śledczego w Szamotułach.
czytaj dalej...>>

O różnych formach marginalizacji podczas konferencji "Bliżej ludzi..."

20180127_095044.jpg

W sobotę 27 stycznia odbyła się w siedzibie Fundacji Barka konferencja "Bliżej ludzi…..społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia", ku pamięci profesora Zbigniewa Galora związanego z „Barką” w ramach projektu Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines społeczny Poznania 2012-2014”.

O partnerstwach lokalnych w Śremie

20180116_103244.jpg

Partnerstwa lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim - taki tytuł miała konferencja w Śremie, w trakcie której obchodziliśmy 2-lecie działalności spółdzielni socjalnej Paumark, uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, tj . Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie oraz Everest Development oraz umacnialiśmy ideę rozwoju partnerstw lokalnych w gminach powiatu śremskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.
czytaj dalej...>>