Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Ogłoszenie

Wieczór Pieśni Patriotycznej

Gaude Mater Polonia

 

"Szkoła Barki" zaprasza wszystkich na uczczenie tegorocznego Święta Niepodległości wspólnym śpiewem. Wieczór Pieśni Patriotycznej "Gaude Mater Polonia - Ciesz się Matko Polsko" odbędzie się w niedzielę 13 listopada 2011 o godz. 1800 w lokalu "W Starej Piekarni" przy rynku Śródeckim.

Serdecznie zapraszamy!

Kursy CIS II Edycja - zaproszenie dla podmiotów zewnętrznych

Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu realizację kursów dla Stowarzyszenia Szkoły "Barki" Im.H.Ch.Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Poznaniu w ramach projektu „ Szkoła umiejętności życia” – Centrum Integracji Społecznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
czytaj dalej...>>

Kursy CIS - zaproszenie dla podmiotów zewnętrznych

Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu realizację kursów dla Stowarzyszenia Szkoły "Barki" Im.H.Ch.Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Poznaniu w ramach projektu „ Szkoła umiejętności życia” – Centrum Integracji Społecznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
czytaj dalej...>>

Przetarg - Informacja dot. zapytania jednego z Wykonawców

Przetarg na budowę budynków ekonomii społecznej

Znak: nr sprawy – 03/2011/WRPO/BARKA

Z powodu zapytania jednego z Wykonawców dotyczącego przetargu na budowę budynków przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej poniżej zamieszczamy oficjalną informację

 

 

 
czytaj dalej...>>

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową nowych budynków Ekonomii Społecznej

Przetarg na budowę budynków ekonomii społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ogłasza przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową nowych budynków w Poznaniu, przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przetargu, SIWZ oraz wzór umowy.

 
czytaj dalej...>>

Przetarg na budowę budynków Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Przetarg na budowę budynków ekonomii społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ogłasza przetarg na budowę dwóch budynków w Poznaniu, przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przetargu, SIWZ oraz wzór umowy.

 

Informujemy, że dokumentacja techniczna jest do odbioru w siedzibie Fundacji lub może zostać wysłana pocztą.

 

 

 
czytaj dalej...>>

Partnerstwa lokalne w województwie podkarpackim

Partnerstwa lokalne w województwie podkarpackim.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka przyjmuje zgłoszenia gmin i powiatów z województwa podkarpackiego  chętnych do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej. Budowanie partnerstw lokalnych będzie okazją do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy we wspólnocie lokalnej, pomoże w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
czytaj dalej...>>

Harmonogram szkoleń w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

W ramach realizowanego projektu Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu odbędą się kolejne szkolenia.
Poniżej znajdą Państwo aktualny harmonogram.czytaj dalej...>>

Przekaż 1% podatku dla Szkoły Barki

Warsztat Krawiecki

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” zajmuje się programami aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne i niepełnosprawnych). Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego w związku z czym możecie Państwo przekazać na rzecz naszej organizacji darowiznę stanowiącą 1% podatku. Niezależnie od wpłaty 1% podatku, każdy podatnik może przekazać na rzecz Stowarzyszenia dodatkowe darowizny, odliczając od podstawy opodatkowania:
czytaj dalej...>>

Apel Barbary Sadowskiej

Wspólny posiłek

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele i Współpracownicy,
czytaj dalej...>>