Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Ogłoszenie naboru do partnerstw lokalnych w województwie Wielkopolskim

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Województwo Wielkopolskie

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ogłasza nabór Beneficjentów do udziału w programie zawiązywania partnerstw lokalnych na rzecz Ekonomii Społecznej, w ramach projektu „Regionalne Centrum Ekonomi Społecznej w Poznaniu”, realizowanego przez Partnerstwo: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Fundacja Correctio Civitas, Stowarzyszenie Szkoła Animacji Społecznej, Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Stowarzyszenie ETAP.

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu zawiązywania partnerstw lokalnych jest utworzenie partnerstw w 10 środowiskach lokalnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Do udziału w programie zapraszamy: przedstawicieli/ki instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, samorządu i organizacji obywatelskich. 

W ramach programu przewidziane są następujące działania:

I. Cykl 6 jednodniowych szkoleń z zakresu: 

  1. Integracja społeczna i zawodowa podstawą ekonomii społecznej
  2. Partnerstwa lokalne jako przyjazne otoczenie ekonomii społecznej
  3. Przedsiębiorczość społeczna

II. Wizyty studyjne:

Organizacja 4 dwudniowych wizyt studyjnych, których celem jest zapoznanie uczestników/czek grup inicjatywnych partnerstw lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej.

III. Warsztaty zawiązywania partnerstw:

10 jednodniowych warsztatów w grupach inicjatywnych partnerstw lokalnych, w trakcie których uczestnicy/czki pod opieką facylitatora opracują koncepcję partnerstwa na rzecz rozwoju ES oraz podpiszą porozumienie partnerskie w imieniu reprezentowanych przez nich podmiotów.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są przesyłanie zgłoszeń wraz z formularzem, który znajduje się  w treści ogłoszenia na adres: justyna.gawron@barka.org.pl

.
ZałącznikWielkość
Ogłoszenie naboru do partnerstw w województwie Wielkopolskim (plik PDF)525.16 KB
Formularz zgloszeniowy do partnerstw w województwie Wielkopolskim (plik PDF)705.16 KB