Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” wraz z pięcioma partnerami: Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszeniem Szkoła Animacji Społecznej, Stowarzyszeniem Wydawniczym Barki, fundacją Correctio Civitas oraz Stowarzyszeniem ETAP rozpoczęła realizację projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”. Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.2.2.). Projekt będzie realizowany na terenie województwa wielkopolskiego od 01.10.2010r. do 31.03.2010r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby podmiotów ES w Wielkopolsce i polepszenie ich kondycji, poprzez wzmocnienie instytucji wspierającej i realizującej usługi wobec podmiotów ES – Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej oraz budowania otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi w 10 środowiskach lokalnych.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost liczby spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w województwie wielkopolskim, zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  2. Wzmocnienie kompetencji pracownic/ków podmiotów ES w zakresie prawa, księgowości, marketingu i pozyskiwania funduszy.
  3. Utworzenie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ES w postaci partnerstw lokalnych.
  4. Wzrost świadomości na temat ES i zatrudnienia w tym sektorze wśród pracownic/ków instytucji i organizacji pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych i ogółu społeczeństwa.

Wsparcie skierowane jest do:

  • 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 69 kobiet i 31 mężczyzn, w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES
  • 5 grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych
  • 20 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzających powołać przedsiębiorstwa społeczne (40 przedstawicieli)
  • 10 grup inicjatywnych partnerstw lokalnych

W ramach promocji ES zorganizowane zostaną 2 konferencje, 4 wizyty studyjne, jak również 2 kampanie społeczne. Zostaną one zrealizowane  z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, m.in.: niestandardowej kampanii outdoorowej, wykorzystującej przestrzeń miejską, akcji miejskich angażujących społeczność, promocji wartości ES w social media i za pomocą marketingu mobilnego. 

W grudniu tego roku zostanie uruchomiony wortal internetowy poświęcony tematyce ES w Wielkopolsce, który będzie gromadził  informacje o pomiotach ES działających w Wielkopolsce, instytucjach wspierających rozwój ES w Wielkopolsce, projektach dotyczących ES w Wielkopolsce, a także bibliotekę publikacji i aktów prawnych dotyczących ES, forum dyskusyjne, blogi liderów ES, aktualności dotyczące ES, porady prawne, księgowe i marketingowe, dobre praktyki oraz Newsletter.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem RCES.

 

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej

ul. Św. Wincentego 6
61-003 Poznań
Tel.:    +48 61 668 24 21
Fax:    +48 61 668 24 18  
Email:  rces@barka.org.pl  
www:  ces.barka.org.pl

 

.
ZałącznikWielkość
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu (plik PDF)319.87 KB
Rozpoczęcie realizacji projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” (plik PDF)361.01 KB