Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

§ 4 Cele i formy działania

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

§ 4.

Cele i formy działania Fundacji:

Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko – Katolickiego.

Główny kierunek działania to tworzenie a następnie wspieranie, najróżniejszych form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby niepełnosprawne, bezdomne i jak wyżej, samym sobie i innym, potrzebującym pomocy.

Wymienione cele i kierunki działania Fundacja realizuje poprzez tworzenie i prowadzenie:

  • centrów organizacyjno-szkoleniowych
  • hosteli, domów dziennego pobytu, klubów,
  • domów (opartych na zasadach rodzinnych i wspólnotowych),
  • warsztatów szkoleniowych i produkcyjnych, rehabilitacji szeroko rozumianej, gospodarstw robniczych i hodowlanych, zakładów produkcyjno — handlowych (z których zyski w całości przeznaczone będą na rozwój różnorodnych form pomocy),
  • obiektów handlowych (jak wyżej)
  • miejsc rozwoju duchowego i kulturalnego,
  • organizowanie najróżniejszych akcji, w tym zbiórek pieniędzy na rzecz osób, w ich kryzysowych momentach oraz na rzecz gruք formalnych i nieformalnych, działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Działania te Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych i zagranicznych) a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i innych.