Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

§ 7 Działalność gospodarcza

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

§ 7.

  1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: Załącznik nr 1 do statutu.
  2. Wyodrębniona Organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez Zakłady działające na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego.
  3. Zakładem kieruje kierownik powołany przez Zarząd Fundacji.
  4. Zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Fundacji.
  5. Zasady Organizacji i funkcjonowania zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd Fundacji.
  6. Wielkość wynagrodzenia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zakładu uchwala Zarząd Fundacji.