Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Witrynę wspiera IVONA WebReader - system syntezy mowy

„Odrodzenie ducha – budowa wolności; perspektywa rozwoju gospodarki solidarnej" - prof. Jerzy Buzek

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Jerzy_Buzek.jpg

prof. Jerzy Buzek
prof. Aleksander Surdej

 

„Odrodzenie ducha – budowa wolności; perspektywa rozwoju gospodarki solidarnej”

"Niniejszy artykuł został przygotowany przez prof. J. Buzka i prof. A. Surdeja dla Ruchu Prawniczego, Socjologicznego i Ekonomicznego. Ukaże się w grudniu 2010 r."

Artykuł jest dedykowany pamięci Mirosława Dzielskiego.

„Przeciwieństwem totalizmu jest wolność żywego społecznego kosmosu, jego przebogata aktywność (…) U podstaw tego życia leży życie duchowe człowieka, jego kreatywność. Ta aktywność jest skierowana ku konkretnemu człowiekowi, a nie – jak to ma miejsce w wypadku aktywności kierowanej przez ideologię – ku człowiekowi abstrakcyjnemu. Istnienie duchowe musi być silne, jeśli inne formy istnienia mają być trwałe i jeśli mają rozkwitać. Ku temu istnieniu musimy się więc zwrócić, wytężając całą dostępną nam wolę mocy”.

                                                      Mirosław Dzielski „Odrodzenie ducha – budowa wolności” 


I.  Wolność umocniona siłą ducha i międzyludzkiej solidarności

Ostatnich dwadzieścia lat pokazało nam, że można mieć dużą przestrzeń wolności i jednocześnie nie móc sobie z nią poradzić. Po 1989 roku zobaczyliśmy, że jest bardzo wielu ludzi, mających problem z funkcjonowaniem w warunkach wolności. Nie potrafili się z niej cieszyć m.in.: ci, którzy z powodu zmian ustrojowych i gospodarczych tracili wypracowane w poprzednim systemie bezpieczeństwo socjalne, względny dobrobyt, a często – pracę. Nie widzieli perspektywy rozwoju, zawalił się im porządek, który zbudowali sobie w ciągu życia. 

Jak zareagowałby na to zmarły w 1989 roku Mirosław Dzielski? Powiedziałby pewnie, że po pierwsze – wolność trzeba umieć zachować. Po drugie, że nie ma prawdziwej wolności bez odrodzenia ducha; bez międzyludzkiej solidarności. Przecież w nowych warunkach, dla tych, którzy sobie nie radzą, musi być jakaś forma społecznej, zbiorowej samoorganizacji, którą trzeba wypracowywać. To właśnie ta praca nad wolnością, o której myślał Dzielski. Elementem tej pracy jest umiejętność zrezygnowania z części siebie i swojego czasu, by w walce o byt zainteresować się losem człowieka, któremu z jakichś powodów – niekoniecznie zawinionych przez siebie – się nie wiedzie.

Akceptując kapitalizm, jako formę życia gospodarczego musimy pamiętać, że tylko wtedy przyniesie on rozwój cywilizacyjny, jeżeli nie ograniczy się do ideologii konkurencji i poszukiwania nowych pól zysku. Jeśli oznaczać będzie także zwycięstwo ludzkiej inteligencji; jeżeli uzna trwałość osiąganych korzyści ekonomicznych w warunkach kooperacji gospodarczej, ale również to, że dla jego istnienia niezbędne jest tworzenie i wzmacnianie potencjału solidarności (kapitału społecznego).

Podobnie jak w 1989 roku potrzebujemy nadal wnikliwej obserwacji procesów społecznych, cywilizacyjnych i politycznych. Musimy – podobnie jak czynił to Mirosław Dzielski – patrzeć na wydarzenia konstytuujące naszą niepodległość z perspektywy dziejowej, przewidując możliwe do zaistnienia wypadki. Mając w pamięci obywatelski entuzjazm przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, powinniśmy pamiętać, że już wtedy liderzy społeczni nowej generacji zwracali uwagę na wymiar polityczny, społeczno- organizacyjny, ale także kulturowy i duchowy odnawiającej się wspólnoty. Całościowe spojrzenie na proces odradzania wolności wyjaśnia niezwykłą determinację społeczną, która umożliwiła uderzenie w istotę ideologii ówczesnego państwa i tworzenie nowej „przestrzeni obywatelskiej”. 

W niniejszym artykule, który powstał z okazji Kampanii Społecznej Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha – budowa wolności”, zorganizowanej w roku 2010, jako „Roku Solidarności i Samorządności”, nie chcemy szczegółowo analizować natury ówczesnych problemów. Celem tej publikacji jest wzmocnienie przekonania, że postawa solidarności międzyludzkiej jest imperatywem moralnym, jest niezbędna nie tylko w czasie rewolucji, kryzysu, czy narodowej traumy. Solidarność tworzy wspólnotę, a w Polsce jest także zasadą konstytucyjną, która powinna kształtować nasze życie społeczne, gospodarcze i polityczne." 

 

Pełen tekst artykułu:

.
ZałącznikWielkość
„Odrodzenie ducha – budowa wolności; perspektywa rozwoju gospodarki solidarnej" - Jerzy Buzek (plik PDF)857.89 KB
"Revival of spirit - formation of freedom; solidarity economy development perspectives" - Jerzy Buzek (PDF)748.08 KB