czwartek 24 maja 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł o dawnym szpitalu na Zawadach i strategia Poznania

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Poznań ulica hydrant.jpg

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej można przeczytać artykuł o dawnym szpitalu na Zawadach. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka dostała pozwolenie na adaptację budynku po szpitalu.

Poniżej link do wydania internetowego.

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,20849243,co-bedzie-w-dawnym-szp...

W kontekście artykułu, warto zaznaczyć, że w piątek, 14 października, ukazał się projekt strategii Miasta Poznania 2020+.

Na stronie 21- 26 opisane są priorytety miasta – jednak nie ma wśród nich polityki socjalnej…

O mieszkaniach socjalnych jest następujący fragment: Nasycenie mieszkaniami w Poznaniu jest bliskie dolnej granicy wskaźnika osiąganego w państwach Europy Zachodniej – 454 na 1000 mieszkańców, jednak ich dostępność jest z powodów ekonomicznych bardzo niska 1812. Większość oferty mieszkaniowej pochodzi od inwestorów prywatnych i jest skierowana do bardziej zasobnej grupy mieszkańców. Osoby mniej zamożne mają prawo do ubiegania się o lokale mieszkalne należące do Miasta. Mieszkań tych jest jednak zbyt mało, jedynie co dwudzieste mieszkanie w mieście jest własnością komunalną. Problemem jest zbyt mała oferta mieszkań socjalnych, co uniemożliwia udzielanie przez Miasto skutecznej pomocy mieszkaniowej osobom uprawnionym (w 2015 r. lista osób oczekujących na przydział mieszkania socjalnego obejmowała blisko 1,7 tys. osób).

Natomiast o bezdomności ludzi jest jedna wzmianka w całym dokumencie w priorytecie 3. Osiedla o wyjątkowym charakterze:
3.7 Zapewnienie dostępności mieszkań dla wszystkich grup społecznych. W tym:
1. Zapewnienie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w przygotowaniu oferty mieszkań dla różnych grup odbiorców. 2. Budowa stabilnego rynku wynajmu lokali mieszkaniowych (dostosowanego do różnych potrzeb mieszkańców). 3. Budowa mechanizmów kształtujących mieszkalnictwo odpowiedzialne społecznie (przyjazne z odpowiednią infrastrukturą, zielenią, miejscami rekreacji). 4. Systemowe ograniczanie bezdomności.

Zaplanowano następujące konsultacje tej strategii:
Konsultacje projektu Strategii rozpoczęły się konferencją organizowaną w dniu 14 października 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, przy Placu Kolegiackim 17. Spotkania konsultacyjne zaplanowano w Urzędzie Miasta Poznania, pok. 266 – w dniach 3, 10 i 17 listopada 2016 r. – w godzinach 8:00 – 17:00 oraz w dniach 7 i 14 listopada 2016 r. – w godzinach 8:00 – 15:30.