Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Barbara Sadowska członkiem KKRES

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Barbara Sadowska kwiat

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 8 października 2015 r., powołał członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a w tym Barbarę Sadowską, współzałożycielkę Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Serdecznie gratulujemy!

Na czele Komitetu, jako jego Przewodniczący, stanął Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarzem został Krzysztof Więckiewicz -Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Ponadto, w skład Komitetu wchodzi ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych i ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego.

W pracach Komitetu wezmą także udział dwaj członkowie z ramienia Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, po przekazaniu jego rekomendacji. Poza tym ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby).

Członkowie Komitetu to również dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych – wśród których znalazła się Barbara Sadowska.
Skład Komitetu dopełniają jeszcze członkowie wspierający w liczbie 18.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Komitet,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,36...