Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Barka i Pro Publico Bono – Spełnić ideę w życiu codziennym

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Barka i Pro Publico Bono – na zdjęciu (od lewej): sędzia Jerzy Stępień, Dominik Górny, Marcin Zawada

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, jako laureatka Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Pro Publico Bono, została patronem programowym odnowionej formuły Konkursu Nagrody Pro Publico Bono. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie Fundacji w zakresie budowania właściwego wymiaru kultury i ekonomii solidarnej, poświadcza, że istnienie samorządności dla solidarności, nie jest jedynie hasłem, ale realnym odzwierciedleniem realizacji potrzeb społeczeństwa obywatelskiego. Potencjał kapitału ludzkiego można najpełniej doceniać w społeczności lokalnej, poprzez podarowanie jej motywacji do działania, przede wszystkim w powiecie – polis – wspólnocie obywateli. Takiej też tematyki dotyczy pierwszy z cyklu programów „Pochwała Inteligencji”. 

Program poznańskiej telewizji obywatelskiej wpisuje się w nurt „kultury pro publico bono”, tworzonej w przestrzeni społecznej Polski z udziałem licznych organizacji społecznych, instytucji kultury, w tym w szczególności muzeów i instytucji uniwersyteckich, władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorców. Z tego punktu widzenia Program jest rozwinięciem działalności kulturotwórczej zapoczątkowanej przez Kolegium Wigierskie i Muzeum Pałac w Wilanowie, które pod tytułem „Pochwała Inteligencji” realizują od czterech lat program edukacji społecznej, w ramach którego działa muzealny klub debaty obywatelskiej o tej samej nazwie.  

Program telewizyjny „Pochwała Inteligencji” realizowany jest w scenerii Sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego – jednym z najważniejszych tego typu miejsc w Polsce, w sercu Wielkopolski, w obiekcie będącym perłą architektury stworzonej dla organizacji życia publicznego, dziś symbolu polskich tradycji samorządowych i obywatelskich. To właśnie w Wielkiej Sieni – bo taką też nosi ona nazwę, gromadziła się niegdyś elita obywatelska Poznania, dyskutująca o najbardziej istotnych sprawach dotyczących życia wspólnotowego swego miasta. Dziś, w Sali Renesansowej przyznawane są m.in. honorowe obywatelstwa miasta Poznania. Ratusz poznański, jako obiekt historyczny wraz ze zgromadzonymi w nim zabytkami naszego dziedzictwa kultury obywatelskiej, jest istotnym zasobem Muzeum Narodowego w Poznaniu.  Wszystko to sprawia, iż miejsce to staje się właściwym gościńcem wartości „kultury pro publico bono”. 

Gościem spotkania inaugurującego program był sędzia Jerzy Stępień, poprzedni Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca programu polskich reform ustrojowych kształtujących odnowiony po 1989 roku system samorządu terytorialnego, wykładowca Uczelni Łazarskiego i członek Kapituły Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”. 

Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczny kształt programu „Pochwała Inteligencji” są: Dominik Górny, przedstawiciel środowiska „Barki”, rzecznik Kapituły Nagrody Pro Publico Bono, redaktor Pro Publico Bono Communicatio oraz Marcin Zawada, redaktor telewizji ONTV

W ramach cyklu „Pochwała Inteligencji” zostaną w ciągu najbliższych kilku miesięcy zaprezentowani laureaci pierwszego konkursu Nagrody Pro Publico Bono, w jej obecnej formule.

 

 

 

 

.