Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Na fali "Gazety Ulicznej" - nowe łodzie w Chudobczycach

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Nowe łodzie w Chudobczycach

Ośrodek wypoczynkowy w Chudopczycach zaprasza do rejsów trzema nowymi łodziami wiosłowymi, które zostały pozyskane w ramach społeczno-medialnego przedsięwzięcia „Gazeta Uliczna – z ulicy na salony”. Jego celem jest włączenie osób bezdomnych, bezrobotnych i potrzebujących wsparcia, w działania obywatelskie w zakresie aktywności podejmowanych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w tym: kultury solidarnej sprzyjającej upowszechnianiu partnerstwa trójsektorowego. 

Projekt "Gazeta Uliczna - z ulicy na salony" jest właściwą odpowiedzią na wciąż rosnące problemy bezrobocia i bezdomności w Polsce, będąc poważnym krokiem w kierunku kształtowania odpowiedzialności pośród osób wykluczonych społecznie. Zadaniem tytułu projektu "z ulicy na salony" jest symboliczne podkreślenie możliwości przemiany sytuacji życiowej, sposobu myślenia o sobie i swoim miejscu w społeczeństwie - ukazanie możliwości przekraczania światopoglądowych granic i nie poddawanie się stereotypowym sposobom postrzegania ludzi. Kwestia " z ulicy na salony" pokazuje zmianę środowiska i jego rolę w kształtowaniu "bycia" człowieka w środowisku rodzinnym, przyjacielskim bądź zawodowym, w którym żyje. 

Cel wydawania „Gazety Ulicznej-kwartalnika gospodarki solidarnej” - jest to pierwsze tego rodzaju pismo powstałe w odpowiedzi na społeczne i medialne zapotrzebowanie promowania działań nastawionych na pomnażanie kapitału ludzkiego oraz docenienie tradycji dziedzictwa kulturowego Polski. 40% zysku ze sprzedaży jednego egzemplarza pisma, trafia bezpośrednio do „ulicznego sprzedawcy”, który dzięki temu może się utrzymać i godnie żyć. „Gazeta Uliczna-kwartalnik gospodarki solidarnej” przyczynia się zatem do zwiększenia obywatelskiej świadomości i tworzenia sprzyjających warunków do integracji rozmaitych środowisk mających wpływ na wytwarzanie społecznego dobra jako wartości trwałej i godnej upowszechnienia. 

 

 

„Gazeta Uliczna – z ulicy na salony” to projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.