Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską. Organizacja została nagrodzona za pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce oraz za popularyzację Ekonomii Społecznej na całym świecie.

Jedno z najważniejszych wyróżnień za wyjątkową działalność na rzecz obywateli w UE Europejską Nagrodę Obywatelską otrzymała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Uzasadnienie i nominację do tej nagrody przedstawiła posłanka do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Nagroda jest przyznawana przez PE co roku. Jest ona wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność lub działania obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; może to obejmować działalność lub przedsięwzięcia podejmowane przez obywateli zaangażowanych przez dłuższy czas w ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną, przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego; codzienna działalność w konkretny sposób odzwierciedlającą wartości zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Nominację mogą  zgłaszać posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, oprócz zasług samych pretendentów do nagrody, to od ich zabiegów i odpowiedniego przygotowania argumentów na rzecz danej nominacji w dużej mierze zależy czy uda się przekonać jury do danej kandydatury.

Fundacja Barka powstała w 1989 r. Dziś Barka stwarza warunki do rozwoju kilkuset tysiącom ludzi  zmarginalizowanych społecznie na całym świecie, m.in. poprzez tworzenie i rozwijanie szkół przyuczenia zawodowego dla bezrobotnych, propagowanie przedsiębiorczości społecznej, tworzenie programów dostępnego budownictwa. Edukuje i przywraca do aktywności  zawodowej m.in. podopiecznych w 14 dzielnicach Londynu. Rocznie do siedziby Fundacji przybywa kilkanaście delegacji obserwatorów z całego świata, którzy chcą w swoich krajach realizować programy aktywizacji społecznej Barki.

Działalność Fundacji była już wielokrotnie oceniana i doceniana przez różne środowiska , instytucje, media i rządy. Wśród nagród wymienić należy m.in.: World Habitat Award, Waszyngton 2009; I miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Pekinie pod patronatem Banku Światowego 2007 oraz II miejsce w Kairze 2003; Nagroda „Time Magazine 2003, European Heros; Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR 2001; Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999; Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stow. Innowatorów Społecznych „Ashoka”-USA, 1996.

 

.