Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Fundusze poreczeniowe i po)yczkowe w Polsce funkcjonuja od kilkunastu lat. Tworzone sa z inicjatywy lokalnych lub regionalnych władz, a wspierane m.in. ze srodków bud)etu panstwa. Podstawa ich tworzenia sa regionalne i lokalne programy rozwoju przedsiebiorczosci oraz w przypadku Krajowego Funduszu Poreczen Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, rzadowy program wspierania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce. Sa sprawdzonymi instrumentami wspierania rozwoju małych i srednich firm. Maja ogromne znaczenie w dostepie firm i osób uruchamiajacych działalnosc gospodarcza na własny rachunek do zwrotnego finansowania zewnetrznego. Przyczyniaja sie do powstawania i rozwoju firm, tworzenia nowych miejsc pracy oraz szeroko rozumianego rozwoju przedsiebiorczosci.

Funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poreczeniowych dofinansowanych ze srodków publicznych w ramach regionalnych programów operacyjnych reguluje rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku ze zmiana z dnia 26 sierpnia 2010 roku. Wiekszosc tych funduszy pożyczkowych i doręczeniowych należy do Krajowego Systemu Usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.

 

 

.