Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

W imieniu organizatorów zapraszamy na:

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

24-25 października 2018 r., Uniwersytet Warszawski,
Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny)
CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA
Forum skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych; przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej); przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych, m.in. przedstawicieli IZ RPO, ROPS; badaczy, ekspertów, analityków; innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.
Przewidywana liczba uczestników – 250-300.
Forum towarzyszyć będą:
● Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”;
● Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;
● Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane będą rozmowy z uczestnikami).
PROGRAM II OFESiS
EKONOMIA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
I dzień
Program OFESiS w pierwszym dniu będzie skoncentrowany wokół nowych kierunków wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, zawartych w zaktualizowanej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i soliarnej.
10.00 – 11.00 Zakończenie prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji (dla członków Komitetu) – Aula, Stara Biblioteka UW
10.15 – 11.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa - Hol Starej Biblioteki UW
11.00 – 11.40 Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienie wprowadzające - Aula, Stara Biblioteka UW
 Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
 Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
2
11.40 – 12.30 Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
 Artur Ziemacki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia
 Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”
 Leszek Molicki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Aktywni
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa - Hol Starej Biblioteki UW oraz Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW
13.30 – 13.50 Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Michał Kopeć, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego - Aula, Stara Biblioteka UW
13.50 – 14.15 Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – nowe otwarcie – Andzelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aula, Stara Biblioteka UW
14.30 – 17.00 OPEN SPACE – Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być? - Warszawski Dom Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5
Istotą metody Open Space jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomagającej rozwój konstruktywnych idei. Formuła Open Space pozwala zderzyć różne poglądy, podejścia do tematu z różnych perspektyw, aktywnie włączyć uczestników w opracowanie tematu konferencji. Open Space jest prowadzone przez wyspecjalizowanych moderatorów i kończy się konkretnymi udokumentowanymi ustaleniami.
W trakcie przerwa kawowa oraz turniej gier planszowych Ekonomia Społeczna przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną FAJNA - wstęnie Hol Starej Biblioteki UW lub Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW
17.30 – 19.00 Uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018“ z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, połączone z występem chóru uniwersyteckiego oraz wręczenie powołań członkom Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji - Aula, Stara Biblioteka UW
19.00 – 20.00 kolacja - Hol Starej Biblioteki UW
KREATYWNE I PRAKTYCZNE WYMIARY EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
II dzień
Drugi dzień OFESiS poświęcony będzie kreatywnemu, a z drugiej strony praktycznemu wymiarowi ekonomii społecznej i solidarnej i temu, jak wpisuje się ona w nowe rozwojowe trendy ekonomiczne i społeczne.