Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

  • część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej; 
  • część II: ekspert w grupie ds. zdrowia; 

(zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSWB z dnia 27.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Informujemy, iż w odpowiedzi na część I zapytania – na eksperta w grupie ds. pracy socjalnej, wpłynęły 2 oferty:

  1. Pana Radomira Mińskiego
  2. Pana Bartosza Stanisławskiego

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana oferta Pana Bartosza Stanisławskiego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Natomiast w związku z tym, że na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zdrowia nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.