niedziela 20 stycznia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Kafeterie medialne

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej

W ramach Pierwszych Dni kultury Solidarności w Wielkopolsce, zorganizowane zostaną kafeterie medialne – pierwsze tego typu w Polsce wspólne inicjatywy mediów społecznie odpowiedzialnych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem kafeterii medialnych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. 

 

Idea

Idea Solidarności Społecznej, będąca podstawą samorządności i budowania funkcjonalnej społeczności, wymaga upowszechniania i wzmacniania. Inicjatywy podejmowane w jej obszarze, uczą wrażliwości i współdziałania na rzecz osób i grup zagrożonym wykluczeniem społecznym. Współdziałanie mediów przy wdrażaniu i rozpowszechnianiu tej idei jest nieodzowne, a gotowość różnych podmiotów do współdziałania zasługuje na docenienie i wykorzystanie. 

 

Założenia organizacyjne

Po raz pierwszy w Polsce zostanie zrealizowana wspólna inicjatywa wspólnego projektu kafeterii medialnych w oparciu o współpracę stacji radiowej (Radio Merkury), telewizji (TVP Poznań) i Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Pierwszych Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce, w trakcie odbywających się w dniach 18-19 października, „Wielkopolskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej”. Na kafeterie zapraszamy 18 października br. w godzinach 14.20-16.20 (teren Międzynarodowych Targów Poznańskich).

 

Tematyka

Zorganizowane zostaną trzy kafeterie medialne:

  1. „Razem dla siebie” – gospodarzem jest Radio Merkury. Kafeterię prowadzą dziennikarze: Grażyna Korzeniowska oraz Sławomir Bajew. Kafeteria jest kontynuacją projektu Radia Merkury pt. „Razem dla siebie”, w ramach którego powstało 30 audycji radiowych oraz 15 spotkań terenowych dotyczących ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej. Kafeteria stanie się okazją do: zaprezentowania  mechanizmów uruchomionych w ramach programu „Razem dla siebie”, podzielenia się najciekawszymi doświadczeniami, przedstawieniem interesujących gości, oraz dyskusji o praktycznych realizacjach idei solidarności społecznej.
  2. „Kafeteria samorządowa” – gospodarzem jest TVP Poznań. Kafeterię poprowadzą dziennikarze: Olga Kunze oraz Kinga Grabowska. Kafeteria przedstawi działania samorządów, które wdrażają idee solidarności społecznej poprzez promowanie i wzmacnianie rozwoju ekonomii społecznej na swoim terenie. Do dyskusji zaproszone będą także samorządy stojące przed podjęciem decyzji o wsparciu rozwoju ekonomii społecznej na terenie swojej działalności. W ramach kafeterii będzie podjęta próba odpowiedzi na pytania: czy warto  rozwijać spółdzielczość socjalną?, jaką rolę i jakie zadania mają samorządy, które postanawiają wspierać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie?. Inicjatywa nawiązuje do zrealizowanych przez TVP Poznań i nagrodzonych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, cyklu filmów: „Ekonomia społeczna po Wielkopolsku”. Uczestnicy kafeterii będą mogli obejrzeć fragmenty najciekawszych audycji. 
  3. „Wyzwania – ekonomia społeczna jako wyznanie dla osób niepełnosprawnych” – gospodarzem jest TVP Poznań. Kafeterie prowadzą dziennikarze: Róża Wojta oraz Katarzyna Kmita-Nowacka. Gościem specjalnym Kafeterii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Przewodnim tematem będzie dyskusja na temat szans i wyzwań, jakie przynosi idea ekonomii społecznej osobom niepełnosprawnym. Specjalnymi gośćmi spotkania będą Wielkopolskie Zakłady Aktywizacji Zawodowej oraz ich pracownicy. Na kafeterię zapraszamy również osoby niepełnosprawne, które korzystają lub chcą skorzystać z możliwości rozwoju, jakie daje spółdzielczość socjalna.
  4. „Kontenery a gospodarka solidarna” – gospodarzem jest Lidia Węsierska – Sieć Współpracy „Barka”, gośćmi kafeterii jest: Jarosław Pucek – dyrektor ZKZL; Tomasz Sadowski – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”; Paweł Sroczyński – Co-Habitat, Budownictwo Ekologiczne; Marek Stefaniak – Monar Markot; przedstawiciel „Rozbratu” i MOPRu; Andrzej Dawidowski – mieszkaniec osiedla Domów Socjalnych Darzybór; Katarzyna Adamska – prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Socjalnego Darzybór; Radio Blue Fm – prezentacje audycji, dotyczących problemów trudnych lokatorów. Dodatkowo w kafeterii analizie poddane będą sposoby włączenia tych osób w oddziaływania instytucji i organizacji gospodarki społecznej, możliwość budowy domów ekologicznych (z gliny), zostaną zaprezentowane dobre praktyki w tej dziedzinie na przykładzie rozwiązań stosowanych na osiedlu Socjalnym Darzybór oraz świadectwa osób, które pokonały różnego rodzaju trudności. 

Każdej kafeterii towarzyszą prezentacje wyrobów, produktów, usług powstałych dzięki rozwojowi przedsięwzięć ekonomii społecznej w Wielkopolsce, oraz atmosfera wspólnych, pogodnych spotkań przy kawie, herbacie i pachnącym domowym cieście drożdżowym. kafeterie medialne przybliżają idee solidarności społecznej i ekonomii społecznej. Uruchamiają siłę i wpływ, jaki mają media w kreowaniu i upowszechnianiu najlepszych praktyk. Ukazują praktyczne aspekty idei solidarności społecznej, przedstawiają ludzi, którzy są solidarni i „społecznie przedsiębiorczy”.

 

Organizator:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu