Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Komunikat Komisji Europejskiej - Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Komisja Europejska

Jednolity rynek wymaga dalszego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ukierunkowanego na zatrudnienie dla każdego. Konieczne jest więc spełnienie rosnących oczekiwań Europejczyków, aby ich praca, konsumpcja, oszczędności i inwestycje miały bardziej „etyczny” i „społeczny” wydźwięk i sens.

W celu sprzyjania „silnie konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej” Komisja umieściła gospodarkę społeczną i innowacje społeczne w samym centrum swoich zainteresowań, pod względem zarówno spójności terytorialnej, jak i poszukiwań oryginalnych rozwiązań problemów społecznych, w szczególności walki z ubóstwem i wykluczeniem, w ramach swojej strategii „Europa 2020”, projektu przewodniego „Unia innowacji”, europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i „Aktu o jednolitym rynku (Single Market Act)”.

Konsultacje społeczne w sprawie Aktu o jednolitym rynku wskazały na duże zainteresowanie zdolnością przedsiębiorstw społecznych i ogólnie gospodarki społecznej do innowacyjnego reagowania na bieżące wyzwania ekonomiczne, społeczne i w niektórych przypadkach środowiskowe poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, które w bardzo niewielkim stopniu podlegają delokalizacji, sprzyjanie włączeniu społecznemu, udoskonalanie lokalnych usług społecznych, przyczynianie się do spójności terytorialnej itp.

Celem przedsiębiorstw społecznych, które stanowią podmioty gospodarki społecznej, jest przede wszystkim oddziaływanie społeczne a nie generowanie zysków dla właścicieli lub udziałowców. Prowadzą one działalność na rynku dostarczając towary i świadcząc usługi w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny i wykorzystują zyski głównie na realizację celów społecznych. Przedsiębiorstwami tego rodzaju zarządza się w sposób odpowiedzialny i przejrzysty, w szczególności poprzez zapewnienie uczestnictwa pracowników, konsumentów i podmiotów, których dotyczy ich działalność gospodarczą.

Pod pojęciem „przedsiębiorstwa społecznego” Komisja rozumie więc przedsiębiorstwa:

  • dla których leżący we wspólnym interesie cel socjalny lub społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, która często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności społecznej,
  • których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społecznego.

 

 

Pełen tekst komunikatu


.