Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konferencja "Biznes a prawa człowieka - Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Konferencja "Biznes a prawa człowieka - Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (UN Global Compact), Konfederacja Lewiatan oraz partnerzy biznesowi serdecznie zapraszają do udziału w strategicznym spotkaniu liderów biznesu i administracji pn. „Implementacja wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka”.

Debata odbędzie się 10 grudnia 2014 roku, w Pałacu w Wilanowie – Villa Intrata, w rocznicę ustanowienia przez Sekretarza Generalnego ONZ – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Celem wydarzenia będzie rozpoczęcie debaty z udziałem biznesu i administracji nt. konieczności wdrożenia Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce, a także przegląd działań podejmowanych na forum ONZ i Unii Europejskiej. 

Będzie to okazja do przedyskutowania rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz dobre praktyki biznesu, które powinny stać się inspiracją dla wdrażania niniejszych, jak również sposobem na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie praw człowieka w biznesie.

W dalszej części przedstawimy koncepcję utworzonej w ramach UN Global Compact w Polsce grupy roboczej rzeczników etyki w firmach oraz prac grupy w zakresie tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych firm działających w Polsce. Celem prac grupy będzie wypracowanie narzędzi przydatnych polskim firmom wdrażającym kodeksy etyczne. Obejmuje to więc wymianę praktycznych doświadczeń związanych z procesem przygotowania kodeksów, ich konsultacji i dostosowania do warunków polskich oraz bieżącą komunikację w zakresie interpretacji zdarzeń i kwestii wątpliwych występujących w działalności firm.

Debata odbędzie się z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz, Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerami będą liderzy ze świata biznesu, nauki i organizacji społecznych mający wiedzę i praktyczne doświadczenia z wdrażania praktyk biznesowych zgodnych ze standardami ONZ i Unii Europejskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny