Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konferencja Bliżej Ludzi....

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Zbigniew Galor.jpg

Konferencja Bliżej ludzi…społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia, która odbędzie się 27 stycznia 2018 r., poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Zbigniewa Galora. Centralnym nurtem jego zainteresowań badawczych była problematyka wykluczenia, a cechą wyróżniającą – ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną. Temat wykluczenia jest niewątpliwie jednym z centralnych zagadnień w naukach społecznych jak i w polityce społecznej.

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące znaczenie kulturowych aspektów wykluczenia, zarówno w dyskursie na temat uchodźców, ale także w kulturowych podziałach na tle etnicznym w ramach wspólnot narodowych. Nadal aspekty społeczne i ekonomiczne wykluczenia stanowią ważny problem wymagający stałego monitoringu ze strony nauk społecznych. Brak takiego monitoringu i niemożność wyciągania właściwych wniosków odnośnie aktywnej polityki społecznej rodzi niebezpieczeństwo powstawania potencjału społecznego dla populistycznych idei.

Konferencja odbędzie się w salach udostępnionych przez Fundację „Barka” w Poznaniu. Wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy ze względu na bliską współpracę prof. Z. Galora z „Barką” w ramach projektu Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines społeczny Poznania 2012-2014” i ma dokumentować bliskość teorii potrzebom ludzkim.

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Piotr Sałustowicz – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Warszawa

Dr hab. Sławomir Kalinowski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Dr Barbara Goryńska-Bittner – Societas Pars Mundi Publishing
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

W załączeniu program.

ZałącznikWielkość
program Konferencji Bliżej Ludzi....pdf755.36 KB