Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konferencja o gospodarce społecznej na Podkarpaciu

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Konferencja o gospodarce społecznej na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 02.10.2013 roku zorganizował konferencję „Rozwój gospodarki społecznej w woj. podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego”.

Celem jej było zaprezentowanie sposobów, form i efektów realizowanego wsparcia skierowanego m. in. do osób bezdomnych przez doświadczone w tym zakresie fundacje takie jak: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” czy Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, a także zwrócenie uwagi na ten istotny aspekt społeczny samorządom terytorialnym, instytucjom pomocy społecznej i rynku pracy, organizacjom pozarządowym oraz władzom regionalnym i lokalnym w naszym regionie.

Program konferencji „Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego” – 2 października 2013 r.

10:00 - Wprowadzenie Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego

10:10 – 10:40 - Bezdomność – jako znaczący problem społeczny, skala i charakter tego zjawiska na Podkarpaciu (dr Eugeniusz Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski)

10:40 – 11:10 - Polityka społeczna a problem bezdomności – programy krajowe na rzecz ograniczania zjawiska bezdomności (przedstawiciel MPiPS – Anna Janczewska pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciel wojewody podkarpackiego Monika Prokop, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej)

11:10 – 11:40 Przerwa

11:40 – 13:30 Programy wspierające osoby wykluczone społecznie i wspomagające wychodzenie z bezdomności, alkoholizmu, bierności społecznej i zawodowej:

  • Projekty i rozwiązania przyjęte przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” prezentacja Pani Barbary Sadowskiej – Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji „Barka”
  • Bezdomność wśród emigrantów polskich – prezentacja Pani Ewy Sadowskiej
  • Efekty wsparcia „Barki” – prezentacja działań i dokonań Liderów wspierających osoby wykluczone społecznie
  • Prezentacja działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” – ks. prof. Franciszek Rząsa

13:30 – 13:45 Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach komponentu regionalnego PO KL (Tomasz Czop - Dyrektor WUP w Rzeszowie)

13:45 – 14:00 Działania na przyszłość – Oś Integracja Społeczna w RPO 2014-2020

 

Relacja z konferencji

 

.