Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 21 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Witrynę wspiera IVONA WebReader - system syntezy mowy

List Pani Barbary Sadowskiej do uczestników Targów Przedsiębiorczości Społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej
Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele !
Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej – IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej odbywać się będą w ramach Dni Kultury Solidarności  w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 18-19 października 2010  (Centrum Konferencyjne MTP).  

Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Liczba osób zarejestrowanych na część konferencyjną sięga ok. 800, nie licząc ponad 200 osób biorących udział w rozgrywkach „Piłki ulicznej” oraz udziału publiczności w imprezach towarzyszących. W konferencji weźmie udział około stu wójtów, burmistrzów, starostów, kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych z kraju i zagranicy (wytwory przedsiębiorców społecznych prezentowane będą na 80 stoiskach). W konferencji wezmą też udział  bezpośrednio zaangażowani w gospodarkę społeczną, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizatorzy i uczestnicy CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów, przedsiębiorstw społecznych utworzonych przez stowarzyszenia i fundacje, aktywizujących społeczność lokalną, oraz przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych, kultury, biznesu i mediów.  
Targi mają rozpocząć coroczną tradycję organizowania w Wielkopolsce Dni Kultury Solidarności w powiązaniu z Targami Przedsiębiorczości Społecznej, które mają charakter integracji ruchu skupionego wokół idei gospodarki solidarnej, refleksji nad możliwościami jej rozwoju w Polsce oraz budowania partnerstw publiczno-prywatnych z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, oraz przedsiębiorców społecznych wraz z komercyjnymi.
Program konferencji składa się z następujących części:
  1. Sesja wprowadzająca i sesja zamykająca dla wszystkich uczestników (ponad 800 osób);
  2. Warsztaty pogłębiające wiedzę na temat rozwoju różnych aspektów gospodarki solidarnej (pierwszy dzień – trzynaście warsztatów, drugi dzień – jedenaście warsztatów); średnio po 40-60 osób na warsztacie;
  3. Stoiska targowe z produktami – 80 wystawców.
  
Wydarzenia towarzyszące w ramach konferencji w pawilonach MTP (18-19.10.2010):
  1. Cztery kafeterie prowadzone przez dziennikarzy: prezentacje filmów z cyklu „ekonomia społeczna po wielkopolsku”, audycje radiowe z cyklu „Razem dla siebie”, wywiady, dyskusje z przedstawicielami władz samorządowych oraz bezpośrednimi twórcami, inicjatorami działań; prezentacja wspólnych dokonań w partnerstwach lokalnych; 
  2. Rozgrywki „Piłki nożnej ulicznej” (12 drużyn reprezentujących różne środowiska, 200 kibiców);
  3. Uroczysta kolacja z udziałem Wybitnego Gościa.
Wydarzenia towarzyszące w ramach Dni Kultury Solidarności na terenie Poznania i Pniew  ( 17-20.10.2010): 
  1. Happeningi uliczne (ok. 1000 osób);
  2. Dwa spotkania literacko-muzyczne;
  3. Cztery sympozja: o administracji, ekonomi solidarności, edukacji otwartej i komunikacji społecznej dla samorządności. 
Wierzymy, że Targi Przedsiębiorczości Społecznej przyczynią się do kształtowania nowej jakości relacji włączających w system wzajemnych powiązań i kontaktów, osoby nie uczestniczące w przemianach społecznych i gospodarczych, często zagrożone wykluczeniem społecznym, lub w dłuższym czasie wykluczone. Zamiast działania i myślenia sektorowego, podtrzymującego klientyzm „obywateli”, poprzez preferowanie dystrybucji dóbr bez uczestnictwa, staramy się tworzyć korzystne warunki do powstawania zintegrowanych systemów działań, na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, gdzie centralne miejsce zajmie osoba ludzka i praca.
Ze względu na dużą liczbę osób, przekraczającą możliwości budżetowe projektu, wydarzenie na „Targach” nie będzie miało charakteru ekskluzywnej konferencji, ale raczej będzie  integrowało różne środowiska i instytucje, kształtowało ich wiedzę i postawy w kierunku odpowiedzialności, solidarności i współpracy.
 
Barbara Sadowska
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
.