Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do organizatorów i uczestników PTPS i Ogólnoposkich Spotkań Ekonomii Społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
List Prezydenta RP do organizatorów i uczestników.jpg

Warszawa, 18 października 2010 roku


Organizatorzy i Uczestnicy
Uroczystości inauguracji
Targów Przedsiębiorczości Społecznej
i Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej
w Poznaniu

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników poznańskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej i IV Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej, zorganizowanych w ramach Dni Kultury Solidarności. W tym roku świętujemy 30. rocznicę powstania „Solidarności”, wielkiego społecznego ruchu, który odmienił oblicze Polski i Europy. Podejmować przesłanie pamiętnych sierpniowych dni dzisiaj znaczy przede wszystkim: zadawać sobie pytanie, w jaki sposób zasada solidarności może dopomóc nam w kształtowaniu społeczeństwa, w którym wzajemne zaufanie i wrażliwość na potrzeby współobywateli są fundamentalnymi wartościami.

W 1989 roku gospodarkę centralnie planowaną Polacy zastąpili wolnym rynkiem, opartym na indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości. Każdy, kto obserwował dynamiczny rozwój Polski w ostatnich dwóch dekadach, nie może mieć wątpliwości, że był to wybór dobry. Z drugiej strony wierność ideałom i przesłaniu „Solidarności” każe postrzegać wolny rynek jako część większej całości społeczeństwa. Dlatego niezwykle cenny jest fakt podjęcia podczas poznańskiej sesji refleksji nad wpisanym w nasz konstytucyjny porządek pojęciem „społecznej gospodarki rynkowej”. Jak należy rozumieć tę ideę? Jak wcielać ją w życie? Jak budować konkurencyjną w skali europejskiej i globalnej gospodarkę, która zarazem wolna będzie od społecznego „chłodu” i obojętności na problem ekonomicznych nierówności? Na te pytania nie ma prostych odpowiedzi. Jest wielką zasługą organizatorów, że podejmują namysł nad tymi doniosłymi zagadnieniami.

Poznańskie Dni Kultury Solidarności wpisują się w Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz nawiązują do obchodzonego 17 października Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Ubóstwo przyjmuje różnorakie formy i jest destrukcyjne w wielu wymiarach, nie tylko ekonomicznym. Towarzyszy mu poczucie bezradności, braku perspektyw i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym czy politycznym. Dlatego konieczne jest poszukiwanie skutecznych metod wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zgodnie z zasadą pomocniczości, niezbędne jest tworzenie warunków, w którym osoby także będą mogły odzyskać perspektywy osobistego i zawodowego rozwoju. Solidarna dłoń wyciągnięta do potrzebujących współobywateli to obowiązek nas wszystkich, którzy wolność zawdzięczamy „Solidarnościowym” ideałom. Warto podkreślić, że w Polsce nie brakuje ważnych inicjatyw w tym względzie, jak choćby Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, działający przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Ruch przeciw Bezradności Społecznej czy inicjatywa Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem.

Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na podejmowanie refleksji nad perspektywami ekonomii społecznej niż Wielkopolska – miejsce, w którym narodziła się wielka tradycja pracy organicznej i gospodarczej samoorganizacji Polaków. Także dzisiaj, w wolnej i suwerennej Polsce, potrzebujemy pracy organicznej: nie dla obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, lecz dla budowania trwałych, stabilnych instytucji państwowych. A zwłaszcza dla budowania silnych, lokalnych więzi społecznych, bez których nie jest możliwy rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Gratuluję organizatorom, że udało im się włączyć w to ważne przedsięwzięcie tak znaczących uczestników, przedstawicieli polskich i międzynarodowych instytucji, fundacji i mediów. Dzięki ich udziałowi poruszane tu, niezwykle istotne tematy, mają szansę dotrzeć do szerszej, społecznej świadomości. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich uczestników spotkania i życzę owocnych obrad.

Bronisław Komorowski

ZałącznikWielkość
Skan oryginału Listu Prezydenta RP do organizatorów i uczestników PTPS 2010.pdf1 MB