Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Odrodzenie Ducha - Budowa Wolności

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Odrodzenie Ducha - Budowa Wolności

"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem prawniczym w Polsce, założonym w 1921 r., a obecnie wydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W kwartalniku publikowane są prace ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach.

W bieżącym numerze 4/2010 opublikowany został artykuł "Odrodzenie Ducha - Budowa Wolności" prof. dr hab. Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz prof. dr hab. Aleksandra Surdej z Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie. Inspirację tego artykułu stanowił wykład prof. dr. hab. Jerzego Buzka Odrodzenie ducha — budowa wolności, wygłoszony w przeddzień Kongresu Samorządowego w Poznaniu, 7 marca 2010 r., inaugurujący Kampanię Społeczną „Rok Solidarności. Rok Samorządności". Tekst artykułu jest równocześnie pierwszą publikacją w ramach dorobku programowego „Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności".

W artykule czytamy między innymi:

"Ostatnich dwadzieścia lat pokazało nam, że można mieć dużą przestrzeń wolności i jednocześnie nie móc sobie z nią poradzić. Po 1989 r. zobaczyliśmy, że jest bardzo wielu ludzi mających problem z funkcjonowaniem w warunkach wolności. Nie potrafili się z niej cieszyć między innymi ci, którzy z powodu zmian ustrojowych i gospodarczych tracili wypracowane w poprzednim sys¬temie bezpieczeństwo socjalne, względny dobrobyt, a często - pracę. Nie widzieli perspektywy rozwoju, zawalił się im porządek, który zbudowali sobie w ciągu życia.

Akceptując kapitalizm jako formę życia gospodarczego, musimy pamiętać, że tylko wtedy przyniesie on rozwój cywilizacyjny, jeżeli nie zostanie ograniczony do ideologii konkurencji i poszukiwania nowych pól zysku. Jeśli oznaczać będzie także zwycięstwo ludzkiej inteligencji; jeżeli pozwoli na trwałość osiąganych korzyści ekonomicznych w warunkach kooperacji gospodarczej. Dla jego istnienia niezbędne jest tworzenie i wzmacnianie potencjału solidarności (kapitału społecznego).

Podobnie jak w 1989 roku, potrzebujemy nadal wnikliwej obserwacji procesów społecznych, cywilizacyjnych i politycznych. Musimy - tak jak czynił to Mirosław Dzielski - patrzeć na wydarzenia konstytuujące naszą niepodległość z perspektywy dziejowej, przewidując możliwe do zaistnienia wypadki. Mając w pamięci obywatelski entuzjazm przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, powinniśmy pamiętać, że już wtedy liderzy społeczni nowej generacji zwracali uwagę nie tylko na wymiar polityczny, społeczno-organizacyjny, lecz także kulturowy i duchowy odnawiającej się wspólnoty. Całościowe spojrzenie na proces odradzania wolności wyjaśnia niezwykłą determinację społeczną, która umożliwiła uderzenie w istotę ideologii ówczesnego państwa i tworzenie nowej „przestrzeni obywatelskiej".

 

 

 

 

 

.

ZałącznikWielkość
Revival of spirit - formation of freedom; solidarity economy development perspectives (PDF)751.22 KB