poniedziałek 25 czerwca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Odwiedziliśmy Lubelszczyznę, Sandomierz i Katowice

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
IMG_2732.JPG
IMG_2743.JPG

W marcu mieliśmy ogromną przyjemność odwiedzić Lubelszczyznę i partnerstwa lokalne, które animowaliśmy kilka lat temu. Spotkaliśmy się z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Hrubieszowie, a także z przedstawicielami partnerstwa lokalnego w tej gminie. Odwiedziliśmy też gminę Ulhówek i Adamów. W tym ostatnim zorganizowane zostało spotkanie trzech partnerstw lokalnych z powiatu zamojskiego: Adamów, Komarów – Osada i Nielisz. W każdym z nich działa od kilku lata Centrum Integracji Społecznej, a ich przedstawiciele omówili działania i formy współpracy partnerskiej.
Na zaproszenie Pani Burmistrz Sandomierza Katarzyny Zioło, uczestniczyliśmy w sesji Rady Gminy, w czasie której mogliśmy przedstawić rozwiązania w zakresie społecznej gospodarki rynkowej i nasze doświadczenia w budowaniu partnerstw lokalnych w całej Polsce.

31 marca 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego na temat ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, w którym uczestniczyliśmy na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych zainteresowanych tematyką kreowania aktywnej polityki lokalnej.

Dagmara Szlandrowicz podczas prezentacji na temat „Ekonomia społeczna a zrównoważony rozwój lokalny” opisała fundamenty działania Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, ilustrując je między innymi krótkim filmem o Fundacji https://www.youtube.com/watch?v=pCynaKLdJRk. Opowiedziała o sieci i partnerstwach lokalnych, metodach ich budowania, etyce pracy oraz rezultatach jakie przynoszą. Przytoczyła również wybrane przykłady działania Centrów Integracji Społecznej z regionu województwa lubelskiego. Do prezentacji dobrej praktyki zaprosiła Panią Danutę Jaworską, która przedstawiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie i sposoby podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu odbudowania zaufania społecznego oraz skoordynowania działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.